Directori

RIJANA, Valeria Inés

Departament de Arquitectura
Secció

RIJANA, Valeria Inés

CV

Perfil del professor

Arquitectura, Escola Tècnica Superior d'Arquitectura. Universitat Internacional de Catalunya