Universitat Internacional de Catalunya

Fòrum UIC Barcelona

Fòrum UIC Barcelona 2021: Desenvolupament Humà Sostenible

L’any 2015 l’ONU va aprovar l’agenda 2030 sobre el Desenvolupament Sostenible en què esplantejaven 17 objectius (ODS). Tota una oportunitat perquè tots els països i les societats s’encaminin cap a un futur que millori la vida de les persones, sense excloure’n cap. 

  • Com podem construir una societat més humana i sostenible en un context líquid?
  • La identitat dels pobles: cal mantenir-la o s’ha de difuminar per tal d’acollir altres cultures? 
  • Serà diferent la vida després de la COVID-19? Hem pres consciència de què ens fa més humans? La necessitat d’establir xarxes relacionals, la protecció de les persones vulnerables, l’atenció al final de la vida, la reflexió de l’impacte de la conducta individual sobre la resta de la societat, el respecte a les llibertats individuals i la necessitat d’establir mesures d’ordre social, etc.
  • Què ens ensenya la natura amb el seu llenguatge i què implica tenir cura de la casa de tothom?
  • És factible l’èxit personal i la convivència humana pacífica?
  • La universitat i el seu paper en el desenvolupament humà, reptes educatius actuals.

Aquestes qüestions i d’altres que entre tots proposeu sorgiran en el context del Fòrum UIC Barcelona 2021.

T’animes a posar-hi alguna cosa de part teva?

Temàtica

Calendari

Inscripcions