28
July
11:00

Defensa de tesi: Monica Clua Serrano

Virtual

Títol de la tesi: Can you see what I mean? A Multimodal Approach to Interactional Competence in English-Medium Instruction

  • Doctoranda: Monica Clua Serrano
  • Directora: Dra. Natalia Evnitskaya

Programa de doctorat:  Programa de Doctorat en Comunicació, Educació i Humanitats (RD 99/2011)

Composició del tribunal:

  • Presidenta: Dra. Cristina Escobar (UAB)
  • Vocal: Dr. Spencer Hasel (Universitat de Newcastle)
  • Secretari: Dr. Francesc Xavier Escribano (Universitat Internacional de Catalunya) 

* Les persones interessades a assistir-hi s’han de posar en contacte amb la secretaria de l’Escola de Doctorat a través de: edoc@uic.es