Treball Final de Grau

El projecte de Treball Final de Grau culmina l'aprenentatge teòric i pràctic dels estudiants de l'escola i la defensa pública davant un tribunal determina la seva entrada en el món professional