23/06/2015

Els graduats de la School of Architecture podran exercir com a arquitectes a la Unió Europa

La School of Architecture és l'única escola catalana i una de les cinc escoles d'arquitectura espanyoles que ha aconseguit el reconeixement de qualificacions professionals després de superar els tràmits exigits de la Unió Europea per al grau en Arquitectura.

Els graduats en Arquitectura de la School of Architecture podran exercir directament la professió en qualsevol país de la Unió Europea, així com en països amb els quals s'hagi signat conveni per al reconeixement del títol o amb els que se signi. 

Actualment, tots els titulats espanyols en Arquitectura han de sol·licitar el reconeixement de la seva titulació en el país on volen exercir i els estats tenen la potestat de sol·licitar mesures compensatòries, com a formació addicional o pràctiques de fins a tres anys per homologar els estudis. 

La School of Architecture de UIC Barcelona és l'única escola catalana i una de les cinc escoles d'entre les més de 30 de tot Espanya que ha aconseguit fins ara el reconeixement. Abans de la introducció del pla Bolonya, l'Escola ja tenia el reconeixement de la llicenciatura. En adaptar la titulació al nou pla, totes les universitats van haver de començar de nou els tràmits per al grau.