Màster en Odontopediatría Integral y Hospitalaria

Tipus de programa
Màsters propis
Durada
2 anys acadèmics
Crèdits
120 ECTS
Preu
13.960,00€ * (1r curs 2022-2023) *Subjecte a revisió cada any.
Places
Limitada
Idioma
Castellà (idioma secundari: anglès)
 • Inici
 • Presentació
 • Pla d'estudis i equip docent
 • Requisits d'admissió
 • Beques i finançament

Objectius

Àrea afectiva 
 1. Tracte de confiança i col·laboració amb el professorat.
 2. Actitud favorable i capacitat per treballar en equip.
 3. Actitud crítica davant les novetats d’informació odontopediàtrica per detectar el que és objectiu i científic.
 4. Foment de la importància de l’atenció odontopediàtrica.
 5. Actitud adequada davant dels pacients infantils que s’han de tractar.
 6. Adquisició d’una ètica professional per a la pràctica d’aquesta especialitat.
Àrea cognoscitiva
 1. Obtenir els coneixements necessaris per poder diagnosticar i proposar un pla de tractament i un pla preventiu d’odontopediatria.

 2. Conèixer les tècniques de terapèutica dental conservadora i quirúrgica en el pacient pediàtric.
 3. Conèixer les tècniques de gestió de conducta del pacient pediàtric a la consulta.
 4. Conèixer els principis que regeixen l’administració de fàrmacs en odontopediatria, així com les seves indicacions i la manera d’utilitzar-los.
 5. Saber la manera d’actuar davant les urgències que es poden produir en pacients infantils.
 6. Saber actuar davant la resta de situacions que es puguin produir en casos amb pacients infantils.
 7. Saber actuar davant la resta de situacions que puguin donar-se en pacients infantils.
Àrea psicomotriu i audiovisual
 1. Practicar en el pacient les tècniques de diagnòstic, prevenció i els diferents tractaments.

 2. Integrar a la pràctica clínica diària sistemes de fotografia digital i programes informàtics per presentar els casos clínics i per fer-ne el seguiment. 
 3. Integrar-se en la comunitat científica odontopediàtrica i participar activament en cursos, congressos i a la reunió anual de la Societat Espanyola d’Odontopediatria (SEOP).
 4. Pràctica docent preclínica i teòrica en col·laboració amb el professorat del Màster i l’alumnat del Grau en Odontologia.

Acreditació acadèmica

 • Títol de Màster en Odontopediatria Integral i Hospitalària: 120 ECTS

Presentació

La salut oral dels lactants, els infants i els adolescents influeix en la salut general de la població infantil i, en un futur, de la població adulta. Per tant, és important que hi hagi odontòlegs preparats per prevenir i solucionar els problemes orals més freqüents entre la població pediàtrica.

A la Universitat Internacional de Catalunya formem professionals amb un objectiu clar: que es converteixin en especialistes del diagnòstic, la prevenció i la solució dels problemes orals més freqüents entre la població pediàtrica, amb el complement de l’aprenentatge teòric i pràctic.

El Màster en Odontopediatria Integral i Hospitalària se centra en els nous avenços tecnològics aplicats a les teràpies per millorar la salut del pacient. La cirurgia, l’ortodòncia interceptiva i la gestió de conducta formen part del programa docent i completen així el tractament integral del pacient. 

Material i instrumental necessari

El Màster en Odontopediatria Integral i Hospitalària és un programa amb una càrrega important de treball clínic. És obligatori disposar del material que es detalla a continuació per un funcionament òptim del curs. 

Material general d’ús diari

 • Ordinador portàtil PC o AppleMac.
 • Programes per fer presentacions tipus Keynote o PowerPoint.
 • Llapis de memòria (pen drive) d’almenys 16 Gb. 

Material per a clínica

 

La Clínica Universitària d’Odontologia (CUO) proporciona els uniformes de treball, però no la gorra ni el calçat apropiat per a la clínica. La CUO subministra el material fungible necessari per atendre els pacients (alginat, silicones, sutures, talles, etc.).

 

Per accedir a la CUO, l’estudiant haurà de portar:

— Pantalla facial de protecció personal

— Ulleres de protecció total, excepte en el cas de portar ulleres correctores o lupes d’augment. En aquest cas, no serà necessari les ulleres de protecció total. Tota la resta de material de protecció especial, ho facilitarà la clínica.

 

La resta del material consisteix en:

 •  

   - Miralls intraorals i separadors infantils.

 •  - 5 jocs d’exploració (mirall, sonda exploradora i pinces).
 •  - 5 culleretes de dentina.
 •  - 1 perforador de dics + 2 portaclamps + 2 arcs de Young.
 •  - 2 clamps número 27 N, 26 i un clamp 212.
 •  - 1 espàtula de barreja.
 •  - 4 xeringues d’anestèsia.
 •  - 2 espàtules de compòsit.
 •  - 2 sondes periodontals.
 •  - 2 obreboques infantils (pinça de Molt).
 •  - Rx fòsfor Planmeca n. 2 (pack 4 u)**
 •  - Càmera fotogràfica digital: (per ex. càmera Nikon D7100 + macro 105 mm + flaix anular Sigma EM-140 DG) (per ex. càmera Canon 60D + objectiu macro 100 mm + flaix anular Canon)

Instrumental rotatori

 •  

   -Turbina i adaptador tipus Midwest (M4) 4 sortides*

 •  -Contraangle
 •  -Peça de mà
 •  -Micromotor

En cas de tenir un articulador, recomanem portar-lo per muntar els casos de rehabilitació neurooclusal. Al seu torn, es requeriran regles i joc de geometria per fer els traçats de la cefalometria. 

 

*En el cas de l’adaptador, es demana que en confirmeu el model i la compatibilitat.

** S’ha de consultar.

Pla d'estudis i assignatures 2022-2023

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Anatomia Cap i Coll (TRANSV) Tipus: OB Període: Anual ECTS: 1
Bioestadística (TRANSV REC) Tipus: OB Període: Anual ECTS: 1
Biologia Molecular i Celular (TRANSV) Tipus: OB Període: Anual ECTS: 1
Clínica I Tipus: OB Període: Anual ECTS: 20
Comunicació Científica (TRANSV REC) Tipus: OB Període: Anual ECTS: 1
Farmacologia (TRANSV) Tipus: OB Període: Anual ECTS: 1
Medicina/Patologia Oral (TRANSV) Tipus: OB Període: Anual ECTS: 1
Metodologia i Ètica de la Recerca (TRANSV REC) Tipus: OB Període: Anual ECTS: 1
Microbiologia (TRANSV) Tipus: OB Període: Anual ECTS: 1
Mètode del Cas I Tipus: OB Període: Anual ECTS: 9
Protocol de Recerca (TRANSV REC) Tipus: OB Període: Anual ECTS: 1
Pràctica Preclínica I Tipus: OB Període: Anual ECTS: 4
Recerca Bibliogràfica (TRANSV REC) Tipus: OB Període: Anual ECTS: 1
Recerca en Odontopediatria I Tipus: OB Període: Anual ECTS: 9
Seminari Teòric I Tipus: OB Període: Anual ECTS: 8
Assignatures del curs 2 Tipus Període ECTS
Clínica Màster II Tipus: OB Període: Anual ECTS: 36
Mètode del Cas II Tipus: OB Període: Anual ECTS: 8
Recerca en Odontopediatria II Tipus: OB Període: Anual ECTS: 8
Seminari Teòric II Tipus: OB Període: Anual ECTS: 7
Treball Final de Màster (TRANSV. REC) Tipus: OB Període: Anual ECTS: 1
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Requisits d'admissió

Sol·licitud d'admissió

Si estàs interessat a cursar la residència clínica, has de seguir els passos següents:

 1. Emplenar el full d'inscripció que has de sol·licitar a infodonto@uic.es.

 2. Lliurar o enviar per correu postal a la Facultat d'Odontologia la documentació necessària.

Procés d'admissió

Entrevista personal: l’entrevista personal es durà a terme amb el director i les coordinadores del Màster. Es valoraran els mèrits acadèmics, la capacitat de treball en equip i l’experiència professional.

Test psicotècnic: el test psicotècnic tindrà una durada aproximada d’entre 20 i 30 minuts. Es farà per apreciar les capacitats i les aptituds de cada candidat.

Prova de nivell: la prova de nivell consisteix en un test de preguntes sobre odontopediatria bàsica.

Documentació necessària

 1. Full de preinscripció degudament emplenat.
 2. Còpia compulsada del títol de la llicenciatura corresponent (amb compulsa original).*
 3. Certificat acadèmic de les qualificacions (original o fotocòpia compulsada).*
 4. Fotocòpia del document nacional d’identitat (DNI) o del passaport.
 5. Abonament mitjançant una transferència bancària de 90 € i enviament del comprovant de pagament** (excepte antics alumnes llicenciatura UIC Barcelona).
 6. Curriculum vitae.
 7. Carta o cartes de recomanació.

*Els candidats de l’últim curs de carrera han d’aportar la llista de les qualificacions que tinguin fins a la data de la inscripció.

**L’alumnat de fora de la Unió Europea ha de tenir compulsades tant les qualificacions com el títol de la llicenciatura per via diplomàtica o han de portar la postil·la de l'Haia (no es requereix un títol homologat).

***No reemborsables en concepte de despeses de gestió.

Envieu-ho a:

Sra. Cristina Junquera

Sra. Paola Lago
infodonto@uic.es
Facultat d'Odontologia
Universitat Internacional de Catalunya
Edifici Hospital Universitari General de Catalunya
Josep Trueta s/n
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Beques i finançament

Descomptes

5 % de descompte per a membres d’Alumni.