Màster Universitari en Advocacia (MUA) + Postgrau en Compliance i Ciberseguretat

Tipus de programa
Màsters oficials
Durada
4 semestres
Crèdits
90 ECTS
Preu
Preu total del MUA (22-23): 13.980€
Preu del Postgrau en Compliance i Ciberseguretat (22-23): 2.460€
15 CTS*: 2.460€

*(164€/ECTS)
Places
30
Horari
De Set 22 a Jun 23: dill, dime i div, de 14-18h; dima i dij, de 14-20:30h; i de Jun a Des 23: jornada completa.
Llengua
Català, castellà i algunes assignatures en anglès
 • Inici
 • Presentació
 • Pla d'estudis i equip docent
 • Convocatòries d'admissió
 • Sessions informatives
 • Requisits d'admissió
 • Beques i finançament
 • Contacte

Raons per cursar l’especialització

 1. Alhora que curses el Màster Universitari en Advocacia et pots especialitzar en aquelles àrees amb més projecció professional.
 2. L’opció de l’especialització amb el Postgrau d’Especialització en Compliance i Ciberseguretat és perfecte per a tu si vols dedicar-te a l’assessoria jurídica d’empreses o a la defensa penal preventiva i processal de particulars i corporacions. 

Presentació

El Màster Universitari en Advocacia de UIC Barcelona està dissenyat perquè puguis assolir una sòlida preparació per a l’exercici de l’advocacia, i alhora, especialitzar-te en aquelles àrees amb més projecció professional.

L’opció de l’especialització amb el Postgrau d’Especialització en Compliance i Ciberseguretat és perfecte per a tu si vols dedicar-te a l’assessoria jurídica d’empreses o a la defensa penal preventiva i processal de particulars i corporacions.

El Postgrau d’Especialització en Compliance i Ciberseguretat proporciona la formació tecnicojurídica necessària per als qui vulguin exercir com a compliance officers, un perfil professional cada cop més demanat.

Està organitzat en col·laboració amb Molins & Silva.

Com a resultat, estaràs preparat per prestar els teus serveis a les principals empreses líders del país.

Objectius

Si curses l’especialització:

 1. Posseiràs alts coneixements de la dinàmica empresarial, necessaris per a les exigències actuals del mercat laboral.
 2. Obtindràs un perfil multidisciplinari amb gran capacitat d'adaptació i visió en l'àmbit de les organitzacions gràcies al pla d'estudis integrat i al mètode d'ensenyament amb expressa visió pràctica.
 3. Desenvoluparàs les habilitats directives, de gestió jurídica i fiscal que exigeixen els càrrecs d'alt nivell.
 4. Estaràs preparat per assolir els reptes del futur, innovadors, emprenedors capaços d'aportar valor en l'àmbit de les empreses multinacionals i  organitzacions internacionals.

A qui es dirigeix

Tens el perfil per cursar màster amb especialització de UIC Barcelona si reuneixes les característiques següents:

 1. Mentalitat internacional, amb esperit emprenedor.
 2. Dinamisme i versatilitat.
 3. Alta capacitat de treball i esforç continuat.
 4. Ambició professional i personal.
 5. Acreditació acadèmica

L'estudiant obté la titulació oficial de Màster Universitari en Advocacia i el Diploma d’Especialització en Compliance i Ciberseguretat.

Section

Pla d'estudis i assignatures 2023-2024

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Assessorament en Dret Administratiu i Constitucional Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Assessorament en Dret Civil Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 5
Assessorament en Dret Laboral Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Assessorament en Dret Mercantil Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 2
Litigació Administrativa Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Litigació Laboral Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Litigació Penal Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 5
Corporate Defense Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 2
Deontologia Professional Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Ejercicio de la Abogacía Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 4
Fonaments de Dret Jurisdiccional Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 4
Litigació Civil i Mercantil Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 5
Mediació i Arbitratge Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 2
Pràctica Professional Tipus: PR Període: Segon semestre ECTS: 6
Tecnologia, Ciberseguretat i Compliance Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 5
Tipus: OP Període: Anual ECTS: 12
Comptabilitat Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 2
Seminari d'orientació Professional Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 3
Temes Fonamentals de Dret Públic i Privat 1 Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 4
Tècniques de Defensa Jurídica Oral Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 2
Legal English Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 2
Temes Fonamentals de Dret Públic i Privat 2 Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 4
Tècniques de Comunicació Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 3
Tècniques de Defensa Jurídica Escrita Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 2
Assignatures del curs 2 Tipus Període ECTS
Pràctica Professional Tipus: PR Període: Primer semestre ECTS: 24
Treball Fi de Màster Tipus: TF Període: Primer semestre ECTS: 6
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Convocatòries d'admissió

Terminis del procés d’admissió per al 2022-2023

Primera convocatòria d'admissió

 • Termini per lliurar els documents: 10 de desembre del 2021.
 • Entrevistes via Skype amb els candidats preseleccionats: del 10 al 19 de gener del 2022* 
 • Comunicació dels resultats: 21 de gener del 2022
 • Termini per reserva la plaça: 4 de febrer del 2022

*A causa de les vacances de Nadal, el termini entre la finalització d'entrega de documents a les entrevistes és major que a la resta de convocatòries.

Segona convocatòria d'admissió

 • Termini per lliurar els documents: 1 de febrer del 2022
 • Entrevistes via Skype amb els candidats preseleccionats: del 1 al 11 de febrer del 2022 
 • Comunicació dels resultats: 14 de febrer del 2022
 • Termini per reserva la plaça: 1 de març del 2022

Tercera convocatòria d'admissió

 • Termini per lliurar els documents: 1 de març del 2022
 • Entrevistes via Skype amb els candidats preseleccionats: del 9 al 18 de març del 2022 (Només si es requereix)
 • Comunicació dels resultats: 21 de març del 2022
 • Termini per reserva la plaça: 4 d’abril del 2022

Quarta convocatòria d'admissió

 • Termini per lliurar els documents: 1 d'abril del 2022
 • Entrevistes amb els candidats preseleccionats: de l' 1 al 8 d'abril del 2022 
 • Comunicació dels resultats: 19 d'abril del 2022
 • Termini per reserva la plaça: 3 de maig del 2022

*En cada fase, es notificarà als candidats si:

a) Han estat admesos, i, en aquest cas, rebran una carta d’admissió amb instruccions per reservar la plaça juntament amb el pagament del dipòsit d’inscripció. Només es confirmarà l’admissió una vegada rebut el pagament;

b) Han entrat en una llista d’espera: la candidatura es revisarà de nou en la convocatòria d’admissió següent, o

c) No han estat admesos.

Sessions informatives

Requisits d'admissió

Els requisits són els següents:

 • Graduat en Dret, amb titulació o convalidació a Espanya
 • Bon expedient acadèmic
 • Alt nivell d'anglès

Es valorarà especialment en els candidats les qualitats personals d'inquietud intel·lectual i determinació en l'execució de tasques, capacitat de argumentació i de treball, així com habilitat per treballar en equip amb iniciativa i amb sentit solidari.

Procés d'admissió

Si has decidit realitzar el màster, segueix els següents passos per completar el teu procés d'admissió. Et recomanem que no ho demoris, doncs les places són limitades

1º Sol·licitud d'admissió on-line
2º Enviament de la següent documentació (*)
 1. Fotocòpia compulsada original del títol universitari o del document de convalidació del títol, o fotocòpia compulsada original del resguard de pagament de la taxes d'emissió de títol.
 2. Fotocòpia compulsada original del certificat acadèmic de notes dels estudis universitaris cursats, amb la nota mitjana (escala 1-10).
 3. Dos fotografies carnet.
 4. Fotocòpia del DNI o el passaport.
 5. Currículum professional.
 6. Carta d'exposició dels motius personals de l'alumne per triar el màster, amb especial referència a l'aplicabilitat dels coneixements adquirits (màxim 500 paraules).
 7. Certificat de nivell B2, equivalent o superior, de llengua anglesa.
 8. Si l'idioma de procedència de la documentació no és l'espanyol, presentar traducció jurada original a l'espanyol del títol universitari i del certificat acadèmic.

(*) En el cas d'alumnes amb títol universitari oficial fora de la Unió Europea, se'ls comunicarà convenientment la documentació addicional necessària.

3º Entrevista

Entrevista amb la coordinadora del Màster.

Una vegada admès, podràs iniciar el teu procés de reserva de plaça i matriculació. 

Criteris d'admissió

L'admissió s'obté a partir d'una valoració ponderada per part del Comitè d'Admissions de la següent documentació:

 • Expedient acadèmic.
 • Entrevista personal.
 • Carta d'exposició dels motius personals de l'alumne per triar el màster
 • Currículum professional.
 • Nivell d’anglès.

Reserva i matrícula

Superat el procés d'admissió, l'alumne admès realitzarà l'ingrés del 20% del preu del primer curs del Master, en concepte de reserva de plaça, després de rebre la carta oficial d'admissió. Formalitzada la matrícula, l'alumne abonarà en un pagament únic el 80% restant de l'import del primer curs.

Al final del primer curs acadèmic, l'alumne rebrà una fulla de matrícula corresponent al segon curs, i procedirà al pagament en el termini estipulat.

Reserva

Les persones que hagin estat acceptades en el màster reben una carta d'admissió condicionada al pagament d'una reserva de plaça.

La reserva de plaça ha de fer-se efectiva mitjançant l'ingrés, dins dels 15 dies naturals següents a la recepció de la comunicació de l'admissió, del 20% de l'import total del primer curs en un compte bancari de "La Caixa".

Una vegada formalitzada la reserva de plaça de la forma indicada, si una persona no complís —segons la legislació estatal o autonòmica vigent a cada moment— els requisits d'admissió al postgrau; no disposés de la titulació que s'exigeix o el postgrau no arribés a formalitzar matrícules per falta d'inscripcions, la UIC li retornaria íntegrament l'import de la reserva de plaça.

Si l'estudiant, per la seva pròpia voluntat, renúncia per qualsevol motiu al postgrau , la UIC farà seu íntegrament i sense obligació de devolució la quantitat rebuda en concepte de reserva de plaça com a compensació pels danys i perjudicis ocasionats.

Si l'estudiant no fa efectiva la reserva de plaça s'entendrà que renuncia a la plaça, de manera que faculta des d'aquell moment a la UIC perquè anul·li i deixi sense efecte la sol·licitud de plaça efectuada.

Matriculació

El període de matriculació es comunicarà a les persones admeses amb reserva de plaça una vegada cobertes les admissions previstes. Una vegada formalitzada la matrícula oficial, l'alumne disposarà de 15 dies naturals per liquidar l'import restant de matrícula, en un pagament únic.

Beques i finançament

Contacte

Informació i Admissions
Marta Subiñas
msubinas@uic.es
Telèfon / WhatsApp: +34 651 82 61 57