Diploma en Endodòncia Online

Tipus de programa
Cursos d'especialització
Durada
2 semestres
Crèdits
9 ECTS
Preu
362,00 € / ECTS x 9 = 3.258,00 €* (1r curs 2020-2021) *Subjecte a revisió cada any
Places
100
 • Inici
 • Programa
 • Prerequisits i admissió
 • Beques i finançament
 • Contacte

Els últims anys el camp de l’endodòncia ha evolucionat de manera espectacular; per la qual cosa el coneixement i l’actualització en aquesta àrea resulten gairebé imprescindibles per poder dur a terme una odontologia d’alta qualitat.

Aquest programa està destinat als professionals, generalistes o especialistes, que es vulguin introduir en el camp de l’endodòncia o ampliar-ne els coneixements. Per mitjà d’un sistema en línia, a distància, els alumnes podran accedir a sessions en directe amb una qualitat similar a la d’una sessió a l’aula amb el professor. Es podran fer preguntes en directe o en una tutoria periòdica, revisar les sessions en diferit per repassar els dubtes que es generin i complementar tots els conceptes en els mòduls pràctics optatius que s’ofereixen en el programa.

El programa ofereix una visió general de l’endodòncia i repassa des de conceptes bàsics de patologia pulpoperiapical i lliçons d’instrumentació i obturació, fins a les noves tecnologies aplicades a l’endodòncia com el làser, la tomografia computeritzada de feix cònic (TCHC) i les noves tècniques de regeneració i revascularització pulpar.

Competències que l'alumne ha d'adquirir

 1. El programa del Diploma en Endodòncia Online aporta una actualització de coneixements, tècniques i protocols d’actuació seguint les últimes tendències en l’especialitat.
 2. L’alumne progressa durant el transcurs de la formació teòrica i aplica part dels coneixements durant la part pràctica presencial a la Universitat Internacional de Catalunya.
 3. Un cop s’acabi el programa del Diploma en Endodòncia Online, l’alumne serà capaç d’afrontar amb criteri la majoria de problemes associats al diagnòstic i el tractament de les patologies pulpoperiapicals.

Objectius

 1. Saber els conceptes més importants de l’endodòncia moderna, des dels més senzills fins als més complexos.
 2. Aprendre les tècniques més contrastades en: instrumentació rotatòria, dispositius d’irrigació i sistemes d’obturació tridimensional.
 3. Saber valorar la dificultat d’un cas endodòntic i planificar-lo correctament.
 4. Adquirir coneixements d’altres àrees relacionades directament amb l’endodòncia com la periodòncia i la restauració dental.

A qui s'adreça. Perfil d'ingrés

El Diploma en Endodòncia Online és un programa que es dirigeix a tots els professionals (metges estomatòlegs o odontòlegs) que vulguin iniciar-se en el camp de l’endodòncia o que vulguin actualitzar-ne els coneixements i no disposin del temps o els mitjans per participar en un programa presencial.

Coordinadors del curs

 • Dr. Francesc Abella Sans
 • Dra. Karem Marfisi Nava
Section

Programa del curs

Part teòrica
Es faran un total de 50 lliçons, de 45 a 60 minuts cadascuna, a raó d'una per setmana i al llarg de set mesos.

 1. Presentació del curs Metodologia, temari, programació, objectius
 2. Diagnòstic en endodòncia
 3. Patologia pulpoperiapical - part I
 4. Patologia pulpoperiapical - part II
 5. Pronòstic en endodòncia - part I
 6. Pronòstic en endodòncia - part II
 7. Radiologia convencional en endodòncia
 8. CBCT com eina diagnòstica en endodòncia
 9. Determinació de la longitud de treball (introducció)
 10. Determinació de longitud de treball (revisió de la literatura)
 11. Anatomia / Obertures del maxil·lar superior
 12. Anatomia / Obertures del maxil·lar inferior
 13. Instrumentació del sistema de conductes - part I
 14. Instrumentació del sistema de conductes - part II
 15. Instrumentació del sistema de conductes - part III
 16. Instrumentació del sistema de conductes - part IV
 17. Instrumentació del sistema de conductes - part V
 18. Instrumentació del sistema de conductes - part VI
 19. Irrigació del sistema de conductes (objectius i mecanismes)
 20. Irrigació del sistema de conductes (mètodes i resultats segons l’evidència científica)
 21. Endodòncia pediàtrica - part I 
 22. Endodòncia pediàtrica - part II
 23. Obturació i principis bàsics en l'obturació del sistema de conductes - part I
 24. Obturació i principis bàsics en l'obturació del sistema de conductes - part II
 25. Setmana Santa (no hi ha sessió planificada)
 26. Obturació de conductes (MTA / ciments bioceràmics) - part I
 27. Obturació de conductes (MTA / ciments bioceràmics) - part II
 28. Autotrasplantament
 29. Reimplant intencional
 30. Resolució de problemes endodòntics (conductes calcificats, accessoris ...)
 31. Resolució de problemes endodòntics (esglaons, maneig de perforacions ...)
 32. Aplicacions del microscopi en endodòncia
 33. Microcirurgia periapical
 34. Retractament no quirúrgic - part I
 35. Retractament no quirúrgic - part II
 36. Relacions endo-perio 
 37. Allargament coronari
 38. Control del dolor Anestèsia i medicació - part I
 39. Control del dolor Anestèsia i medicació - part II
 40. Reabsorcions radiculars - part I
 41. Reabsorcions radiculars - part II
 42. Traumatismes dentals - part I
 43. Traumatismes dentals - part II
 44. Traumatismes dentals - part III
 45. Traumatismes dentals - part IV
 46. Maneig de casos clínics 
 47. Urgències en endodòncia
 48. Reconstrucció de la dent endodonciada - part I
 49. Reconstrucció de la dent endodonciada - part II i restauracions temporals
 50. Endodòncia i implants 
 51. Endodòncia i implants cont.

Part pràctica

Setmana intensiva: pràctica sobre fantomes. Es posaran en pràctica els coneixements adquirits en la part teòrica.

Pla d'estudis i assignatures 2020-2021

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Diploma Endodòncia Online (Part Pràctica Optativa) Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 4
Diploma en Endodòncia Online (Part Teòrica Obligatòria) Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 5
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Professors

Dr. Francesc Abella, Dr. Oswaldo Cava, Dra. Susana De Noé, Dr. Fernando Durán-Sindreu,  Dr. Marc García, Dr. Iván Garrido, Dr. José A. González, Dr. Gonzalo Gómez, Dr. Adrián Lozano, Dra. Karem Marfisi , Dr. Javier Mora, Dra. Saddy Moscoso, Dr. Javier Pascual, Dr. Miguel Roig, Dr. Leandro Pereira, Dr. Rui Pereira, Dra. Anaïs Ramírez, Dr. César Omar Ramos, Dr. Manuel Ruiz, Dra. Marta Vallés, Dra. Paula Varela, Dra. Violeta Visús, Dr. Mario Zuolo.

 

Prerequisits i admissió

Prerequisits d'admissió

Ser metge estomatòleg o odontòleg.

 

Beques i finançament

Descomptes

5% de descompte per membres Alumni

Contacte

Informació i admissions

Sra. Cristina Junquera
Sra. Paola Lago

(+34) 93 504 20 00
infodonto@uic.es