Beca d'Excel·lència Acadèmica - Dret

*Normativa pendent d’aprovació curs 2023-2024

Les beques cobreixen fins el 80 % de la matrícula de tots els cursos de la carrera. D’aquesta manera, el cost és semblant a les taxes acadèmiques de les universitats públiques. 

Calendari

 • Dijous, 26 de gener de 2023: proves de la convocatòria de Beques d'Excel·lència Acadèmica.

La resolució final de les Beques d'Excel·lència Acadèmica és responsabilitat exclusiva del Comitè de Beques, que es reserva el dret d’acceptació o no de les sol·licituds. 

Per a més informació

Cristina Vallès 
cvalles@uic.es
Whatsapp +34651826142
Tel.: 93 254 18 00

Bases de la convocatòria curs 2022-2023

 • El nombre de beques és limitat. Per tal d'accedir a la convocatòria, és imprescindible complir els requisits següents, que en cap cas no garanteixen la concessió de la beca:

Requisits acadèmics

 1. Tenir com a mínim un 8 de mitjana a 1r de batxillerat. 
 2. Aportar les  notes de 1r de batxillerat i dels trimestres finalitzats de 2n de batxillerat
 3. Una carta de motivació del candidat en què l'alumne ha d'exposar els motius pels quals es considera mereixedor de la beca (notes, mèrits personals, aptituds, etc.)
 4. Superar la prova específica de UIC Barcelona per als estudis de Dret, en la convocatòria corresponent de les Beques d'Excel·lència Acadèmica.

Requisits econòmics

 • El candidat haurà d’aportar la renda 2020 de la unitat familiar

Procediments i terminis

 1. Cal pujar la documentació dins del portal d’admissions de UIC Barcelona 
 2. La prova d’admissió a la convocatòria de Beques d'Excel·lència Acadèmica tindrà lloc al Campus Barcelona (c/ Immaculada, 22). Tenint en compte la situació d'alerta sanitària, les proves d'admissió es faran online 

Estudis que la beca inclou

 • Dret
 • ADE + Dret
 • Dret + Political Sciences (no inclou la beca per la segona titulació)
 • Dret + International Studies (no inclou la beca per la segona titulació)
 • Dret + Humanitats (no inclou la beca per la segona titulació)

Renovació de la beca

Per a la renovació de la Beca d'Excel·lència Acadèmica per al pròxim curs els alumnes hauran de complir els requisits acadèmics establerts per UIC Barcelona.

A més a més, els alumnes que obtinguin la Beca d'Excel·lència Acadèmica (BEA) hauran de col·laborar 15 hores anuals amb les tasques que se’ls encarregui des del departament al qual estan vinculats. Les hores es podran concentrar en activitats concretes o distribuir-les durant tot l'any d'acord amb les necessitats de cada departament.