Beca d'Excel·lència Acadèmica - Dret

Oberta

Les beques cobreixen fins el 80 %** de la matrícula de tots els cursos de la carrera. D’aquesta manera, el cost és d'uns 1.800 €/any, import semblant a les taxes acadèmiques de les universitats públiques. Pendent d'aprovació

La concessió de la beca és compatible amb el descompte acordat per UIC Barcelona per a famílies nombroses.

Calendari

  1. Divendres 27 de març de 2020: proves de la convocatòria de Beques d'Excel·lència Acadèmica.

La resolució final de les Beques d'Excel·lència Acadèmica és responsabilitat exclusiva del Comitè de Beques, que es reserva el dret d’acceptació o no de les sol·licituds. 

Per a més informació

Responsable d'Admissions de Dret
Tel.: 93 254 18 00

Cristina Vallès
cvalles@uic.es

Bases de la convocatoria curs 2020-2021***

El nombre de beques és limitat. Per tal d'accedir a la convocatòria, és imprescindible complir els requisits següents, que en cap cas no garanteixen la concessió de la beca:

Requisits acadèmics

  1. Tenir com a mínim un 8* de mitjana a primer de batxillerat. Pendent d'aprovació
  2. Superar la prova específica de UIC Barcelona per als estudis de Dret en la convocatòria corresponent de les Beques d'Excel·lència Acadèmica.

Requisits econòmics

Cap. Per raons que ja s’han assenyalat, i tenint en compte que es vol premiar la trajectòria acadèmica excel·lent, la participació al programa de beques no té en compte cap requisit pel que fa a la situació econòmica personal o familiar.

Procediments i terminis

Cal emplenar la sol·licitud d'admissió i també cal entregar el certificat acadèmic de primer de batxillerat i una fotocòpia del DNI, per correu electrònic o cvalles@uic.es, per correu postal certificat, o bé físicament  al Campus Barcelona dins l'horari de la Universitat.

La presentació de la sol·licitud inclou la inscripció a la prova específica d’accés a la convocatòria de Beques d'Excel·lència Acadèmica, que tindrà lloc divendres 30 de novembre del 2018, al Campus Barcelona (Immaculada, 22).

Estudis que la beca inclou

  • Dret
  • ADE + Dret
  • Dret + Political Sciences (*)
  • Dret + International Studies (*)

(*) La beca no cobreix el curs de Political Sciences ni el d'International Studies del IONA College - només cobreix el grau de Dret de UIC Barcelona. 

(**) Pendent d'aprovació

(***) Normativa pendent d'aprovació pel curs 20-21.