Secció

Junta de Centre Facultat d'Educació

Degà
Dr. Enric Vidal Roda

Vicedegà acadèmic
Dr. Marc Grau Grau

Vicedegana d'investigació
Dra. Mònica Fernández Morilla

Gestora de Centre
Dra. Mònica Segura Mercado

Junta departament d'Educació

Director
Dr. Enric Vidal Roda

Sotsdirector
Dr. Marc Grau Grau

Sotsdirectora
Dra. Mònica Fernández Morilla

Gestora de Centre
Dra. Mònica Segura Mercado