Pla d'adaptació d'horaris per reconeixement d'experiència laboral

D'acord amb la normativa vigent, les pràctiques de Grau en Educació Primària són curriculars, no voluntàries, tenen caràcter obligatori i han de ser presencials en horari lectiu del centre.

Atès el perfil dels estudiants que combinen feina i estudis, a les Pràctiques Escolars II (tercer curs), i dintre del període establert per a cada curs, es pot sol·licitar un pla d’adaptació d’horaris de pràctiques per reconeixement de l’experiència laboral. S'inclouen dues opcions en base al tipus d’experiència laboral acreditada pels estudiants.