Assegurança

Tots els estudiants matriculats a les assignatures de Pràctiques Escolars estan coberts per una assegurança escolar (obligatòria per als menors de 28 anys) i una assegurança d’accidents.

L’assegurança escolar cobreix la malaltia i l’infortuni familiar. L’assegurança d’accidents cobreix els possibles accidents a les instal·lacions de UIC Barcelona o a qualsevol altre lloc al qual s’assisteixi per fer les pràctiques, tant a Espanya com a l’estranger.

Crèdits

44 ECTS.

Contacte

Maria Teresa Fuertes

Coordinadora de les pràctiques

Cristina Marquès

Secretària

practiques.edu@uic.es

Centre Responsable

Facultat d’Educació

Sol·licitud i assignació de centres formadors

Pla d'adaptació d'horaris per experiència laboral

Jornada de coordinadors i tutors de pràctiques