Universitat Internacional de Catalunya

Presentació

Les pràctiques escolars són un element fonamental i un eix bàsic de la formació inicial dels mestres; us permeten entrar en contacte amb diferents institucions que enriquiran el vostre bagatge personal i professional.

S’inclouen en el mòdul obligatori del Pràcticum dels estudis de Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària, i representen gairebé el 20 % de la formació inicial.

S’organitzen en períodes d’alternança (segon i tercer curs) i períodes intensius (quart curs) i tenen una càrrega lectiva total de 44 crèdits que es distribueixen en tres assignatures: Pràctiques Escolars I, Pràctiques Escolars II i Pràctiques Escolars III.

La finalitat és formativa i ha de permetre comprendre i interpretar la relació entre la feina a l’escola i la teoria impartida a l’aula. No es tracta només d’aplicar coneixements acadèmics, sinó de reflexionar i posar-los en pràctica per afavorir el desenvolupament personal i professional que es concreta en els objectius següents:

  1. Generar competències professionalitzadores per millorar la pràctica docent a l’aula.
  2. Potenciar la reflexió crítica sobre el sentit i la profunditat de la docència.

Comissió de pràctiques

Tutories