Cada estudiant de pràctiques té assignat un tutor a la Universitat i un tutor de pràctiques al centre formador.

La tutorització del Pràcticum es realitza durant les pràctiques i el camp d’actuació està centrat en l’orientació i supervisió dels períodes de pràctiques externes dels estudiants per fer possible la connexió entre el coneixement i les habilitats adquirides a la Universitat i al centre.

L’objectiu és millorar la formació dels alumnes i el desenvolupament de les seves habilitats tant personals com professionals.