Universitat Internacional de Catalunya

Pràctiques Escolars III

Pràctiques intensives

Modalitat d’observació participant i d’intervenció autònoma

Es combina l’observació participant i la proposta d’innovació vinculada a la menció amb la intervenció. Aquestes pràctiques tenen la finalitat de presentar la proposta, executar la unitat de programació, el seguiment, l’avaluació i l’actuació com a mestre del grup classe. La durada de les pràctiques és de tres mesos intensius.

Més informació:

Les pràctiques de quart curs vinculades a la menció d’anglès es fan en centres seleccionats del territori o de l’estranger, sempre que l’estudiant superi el nivell de llengua exigit i la resta de condicions establertes per al casos de mobilitat.

  • Pràctiques menció d’anglès

Pràctiques Escolars III d'Aprenentatge-Servei

Pràctiques Escolars III a l’estranger