Les característiques i dinàmiques dels centres en què els estudiants inicien la seva socialització professional tenen una gran influència en l’actitud i maneres de fer dels futurs mestres. Per això, cal que els centres tinguin les característiques adequades als objectius i processos formatius per poder establir una vinculació estreta i compromesa amb les institucions, centres i àmbits en què es duen a terme.

El Pràcticum del Grau en Educació Primària en centres públics i concertats acreditats es fa en el marc d’un conveni de col·laboració entre el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i la Universitat Internacional de Catalunya. Els convenis bilaterals amb centres privats ofereixen pràctiques de referència per al desenvolupament de les pràctiques de la menció d’anglès i les pràctiques d’Aprenentatge-Servei (ApS).

Les assignacions dels estudiants als centres formadors de pràctiques pot variar en funció de la modalitat d’intervenció.

Procés de sol·licitud i assignació

Les escoles són proposades per la Comissió de Pràctiques de la Facultat d’Educació, a partir d’una relació de centres acreditats pel Departament d’Educació que hagin reservat places per a UIC Barcelona.

L’assignació d’escola en cas d’empat es fa seguint els criteris següents:

  1. Nota mitjana de l’expedient
  2. Nombre de crèdits superats