La Comissió és un òrgan assessor de la coordinació de pràctiques. Es reuneix de manera ordinària una vegada al mes i s’encarrega d’elaborar i revisar el Manual de Pràcticum que recull la normativa publicada al Moodle de les tres assignatures.

Els membres de la Comissió de pràctiques del curs 2017-2018 són:

  • Dra. M. Teresa Fuertes (Coordinadora)
  • Sra. Cristina Marquès (Secretària)
  • Dra. Angélica Carlet
  • Dr. Salvador Vidal
  • Dra. M. Carme Balaguer
  • Sr. José Luís Adam