Pràctiques d’alternança

Modalitat d’observació participant i d’intervenció acompanyada

Aquestes pràctiques tenen la finalitat de dur a terme observacions participants i intervencions puntuals a l’aula amb el suport i la supervisió del tutor del centre. També amb el seguiment i reflexió del tutor universitari. La durada de les pràctiques és de sis setmanes d’alternança, que combinen l’observació de les didàctiques específiques al centre formador amb l’anàlisi i la relació teòrica.

Es fan durant el tercer curs: 15 ECTS.

Més informació:

Pràctiques escolars intensives

 

Modalitat d’observació participant i d’intervenció acompanyada al Doble Grau en Educació Infantil i Primària

Dirigides als estudiants de Doble Grau en Educació Infantil i Primària que cursen l’assignatura de Pràctiques Escolars II corresponent a la segona titulació a la qual s’hagin matriculat. Tenen una durada de sis setmanes en un període intensiu.

DT: 15 ECTS.