Universitat Internacional de Catalunya

Empreneduria i Business Plan

Empreneduria i Business Plan
5
11034
1
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: castellà
En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.