Universitat Internacional de Catalunya

Govern Corporatiu

Govern Corporatiu
3
11121
4
Segon semestre
op
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: català, castellà,