Universitat Internacional de Catalunya

Gestió de les Arts Escèniques

Gestió de les Arts Escèniques
3
11552
1
Tercer trimestre
op
Llengua d'impartició principal: anglès
En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.


Els nous hàbits de consum cultural condicionen la gestió de les arts escèniques en tota la seva cadena de valor: recerca i creació, producció, distribució, exhibició i recepció. Com a conseqüència, tots els agents que formen part del sector han de replantejar-se el seu paper, inclòs l'enfocament del que entenem per arts escèniques. Combinant una acurada selecció d'elements de teoria i metodologia amb la pràctica, coneixerem casos reals d'organitzacions i experiències referencials en el sector, entrant en els detalls en noves formes de gestió i considerant l'espai que aquests agents ocupen en l'ecosistema de les arts escèniques, permetent nosaltres per dur a terme una anàlisi crítica i transversal i obtenir una visió holística i global.

La indústria de la música es troba en una cruïlla. Els actors principals i l'estat de l'artista han canviat dràsticament en els últims anys. Mentre que l'educació musical i els esdeveniments específics de concerts en viu estan augmentant, la indústria discogràfica i els promotors i festivals tradicionals s'enfronten a una gran crisi. La indústria necessita redefinir el paper dels actors principals i detectar noves tendències i eines per gestionar aquest nou escenari.

Dins d'un entorn nacional i internacional que canvia ràpidament, el treball dels gestors culturals i artístics és cada vegada més complex i significatiu. Les indústries creatives estan creixent ràpidament i els patrons de treball cultural estan canviant. Les organitzacions culturals i els festivals es troben en un període de canvis fonamentals, generalitzats i de llarg termini; els gerents han de bregar amb una sèrie de demandes i desafiaments dramàtics, sovint contradictoris.

Objectius

- Oferir un marc general de tendències globals en la gestió musical.

- Desenvolupar habilitats de lideratge i coneixement intern per a un negoci altament competitiu i complex.

- Aprendre a bregar amb el capital artístic i el talent.

- Proporcionar als estudiants un marc teòric.

- Definició de l'estructura i les estratègies comercials en l'administració de les arts. Identificació de processos i procediments involucrats en la seva creació, programació, gestió i producció.

- Correcta descodificació del context de la indústria, els actors i l'impuls, que funcionen com a inspiració o guia per a projectes propis.

- Aplicar els coneixements i habilitats adquirits per resoldre problemes en entorns nous o desconeguts dins de contextos multidisciplinaris

Continguts

 

 

Material didàctic