Universitat Internacional de Catalunya

Pràctica Clínica

Pràctica Clínica
32
12246
1
Anual
OB
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: català, castellà,

Professorat


Obligatoria.

Horari: 

dilluns de 8:00h a 14:00h

dimecres dematí de 10:00h a 13:00h 

dimecres tarda de 17:00h a 20:00h.

divendres de 8:00h a 12:30h

Presentació

Es realitzaràn 8 hores de pràctica clínica a la setmana (horari: dimecres de 8:00h a 13:00h i de 17:00h a 20:00h) i es treballarà per parelles.

Requisits previs

Llicenciatura en odontologia

Objectius

Ser capaços de realitzar el tractament periodontal de manera completa en la fase higiènica i de cirugía resectiva.

Tenir una bona base de cirugía regenerativa i mucoginigval.

Poder interaccionar amb les altres arees de la odontologia.

 

Competències

Ser capaços de realitzar un diagnostic periodontal complert.

Interaccionar amb altres arees de la odontologia

Saber realitzar la fase higiénica correctament.

Coneixer les indicacions de la cirgia periodontal.

Poder realitzar correctament cirugia resectiva.

Coneixer els prinicpis de la cirugia regenerativa i mucogingival.

Continguts

Les guíes clíniques i els protocols dels diferents tractament i teràpies seràn repartits als alumnes al principi de l'any acadèmic.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaCada alumne i procediment realitzat està seguit i aprovat per un instructor clínic. Cada pla de tractament és presentat també a l'instructor. Es realitzen també pràctiques preclíniques de diferents tractaments com ara raspat i allisat radicular i teràpia quirúrgica.