Universitat Internacional de Catalunya

Implantologia Oral

Implantologia Oral
4
12257
3
Anual
OB
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: català, castellà,

Professorat

Objectius

- L'alumne ha de ser competent per a conèixer en profunditat els temes bàsics de la Implantologia Oral. - L'alumne de ser capaç de conèixer i comprendre els conceptes bàsics de la implantologia oral, el diagnòstic, el pronòstic i les diferents fases del tractament amb implants orals.

Competències

L'estudiant ha de ser capaç de: Determinar l'evolució al llarg dels anys sobre l'ús dels implants dentals. Aprendre la terminologia bàsica; conèixer els criteris per a l'èxit i el fracàs d'un implant dental. Descriure totes les etapes de la osteointegració i la curació de l'os al voltant dels implants dentals Definir totes les estructures que envolten els implants dentals macroscòpicament i microscòpicament. Descriure les espècies microbianes que hi ha al voltant dels implants i comparar-les amb les dents humans. Aprendre diferents sistemes d'implants, tractament de superfícies diferents d'implants, els seus dissenys i la seva relació amb la biomecànica

Continguts

1. Superfície i dissenys d'implants. 2. La posició de l'implant. 3. Càrrega immediata i retardada. 4. Els pilars i generalitats protèsics. 5. Disseny de Pròtesis.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula1. Avaluació contínua realitzada pel professorat. 2. Avaluació escrita i examen pràctic.