Universitat Internacional de Catalunya

Treball Final de Màster

Treball Final de Màster
10
12617
1
Anual
TF
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: anglès, castellà,
En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.