Universitat Internacional de Catalunya

Curs Maneig de Teixits Tous amb Provisionals

Curs Maneig de Teixits Tous amb Provisionals
2.5
12852
1
Segon semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès,
En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.