Universitat Internacional de Catalunya

Curs Intensiu d' Odontopediatria

Curs Intensiu d' Odontopediatria
5
12868
1
Segon semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès
En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.