Universitat Internacional de Catalunya

Comptabilitat per Fiscalistes

Comptabilitat per Fiscalistes
3.5
12983
1
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès