Universitat Internacional de Catalunya

Management Topics 2

Management Topics 2
3
13447
4
Segon semestre
op
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: català, castellà,

Professorat