Universitat Internacional de Catalunya

Enginyeria Genètica i Models d'experimentació

Enginyeria Genètica i Models d'experimentació
3
13491
2
Segon semestre
OB
TÈCNIQUES I TECNOLOGIES BIOMÈDIQUES
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: català, castellà