Universitat Internacional de Catalunya

Turisme, Oci, Cultura i Esport

Turisme, Oci, Cultura i Esport
1
13784
1
Segon semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès