Universitat Internacional de Catalunya

Pràctiques

Pràctiques
12
4015
1
Anual
PR
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: anglès

En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat