Universitat Internacional de Catalunya

Música, Expressió Plàstica i Corporal 1

Música, Expressió Plàstica i Corporal 1
6
8511
2
Primer semestre
OB
Didàctic i disciplinar
Música, expressió plàstica i corporal
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: anglès, castellà