Universitat Internacional de Catalunya

Anatomia Cap i Coll (TRANSV)

Anatomia Cap i Coll (TRANSV)
1
9807
1
Anual
OB
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: català, castellà

Professorat


Aquesta assignatura utilitzarà la plataforma Moodle per a subministrament de continguts docents i enviament de notificacions als alumnes

Professor responsable

Dra. Maria Angela MAYORAL - amayoral@uic.es

Presentació

L'assignatura d'Anatomia de Cap i Coll, és una assignatura troncal que s'imparteix en el primer any de qualsevols dels següents màsters d'odontologia: International Master in Oral Surgery, Odontopediatria Integral, Ortodòncia i Ortopèdia Dentofacial, i Periodòncia.

Pretén aprofundir en els coneixements bàsics de l'anatomia de cap i coll, així com aprendre a aplicar clínicament aquests coneixements. 

Requisits previs

Ser llicenciat en odontologia, el qual comporta tenir els coneixements bàsics en embriologia i anatomia de cap i coll.

Objectius

Objectius teòrics:online

 • ossos de la cara
 • músculs de la masticació i de l'expressió facial
 • tècniques de dissecció
 • cavitat oral i orofaringe
 • innervació i irrigació facials

Objectius pràctics:                                                   

 • saber identificar les diferents estructures anatòmiques
 • aplicar els coneixements teòrics en la pràctica clínica 

Competències

 • Estimular l’alumne a actualitzar-se i formar-se contínuament 
 • Iniciar a l’alumne en el treball pre-clínic amb fantomes per l’aplicació dels coneixements teòrics
 • Aplicació en la pràctica diària dels coneixements teòrics

Resultats d'aprenentatge

Els coneixements adquirits en aquesta asignatura donaran a l´alumne una visió tridimensional de l'anatomia i el desenvolupament del cap i coll. Aquests coneixements són essencials pel diagnòstic clínic i ademés faciliten la detecció i ressolució de problemes en la pràctica clínica.

Continguts

 • ossos de la cara
 • músculs de la masticació i de l'expressió facial
 • tècniques de dissecció
 • cavitat oral i orofaringe
 • innervació i irrigació facials

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaTant la part teórica com la práctica es farà presencial.

La part práctica es farà a la sala de disseccions.Degut al limitat aforament de la sala es faran dos grups.Ja s'indicarà en el seu moment quins.

Bibliografia i recursos

 • Anatomía de la Cabeza para odontólogos. Velayos JL, Santana HD. 4ª edición. Medica Panamericana: Buenos Aires;  Madrid: 2007
 • Netter. Anatomía de la cabeza y cuello para odontólogos. Norton NS. Netter FH.  Elsevier- Masson Barcelona. 2007.
 • Nervios Craneales. En la salud y la enfermedad. Wilson-Pauwels L, Akeson EJ, Stewart PA, Spacey SD. 2ª ed. Medica Panamericana: Buenos Aires; Madrid: 2008.
 • Atlas de Anatomía Humana. Sobotta Becher. Tomo I. 22 Ed. Medica Panamericana: Buenos Aires;  Madrid: 2007
 • Prometeus. Atlas de Anatomía. Tomo 3 cabeza y Neuroanatomia.  Schünke M,Schulte, Schumacher U. Medica Panamericana: Buenos Aires;  Madrid: 2007
 • Atlas  de Anatomía Humana. Estudio fotográfico del Cuerpo humano. Rohen JW, Lütjen-Drecoll, Yokochi C. 6ª ed. Elsevier. Barcelona. 2007.
 • Anatomía Humana. Texto y  Atlas en color. Gosling JA, Harris PF, Humpherson JR, Whitmore I, Willan PTL.  2 Ed. Tomo 2. (Cap 7: Cabeza y cuello). Mosby/ Doyma Libros. Madrid: 1994.
 • Principios de Anatomía y Fisiología. Tortora GJ, Derrickson B. 11ª ed. Medica Panamericana: Buenos Aires;  Madrid: 2006
 • Anatomía y Fisiología. Thibodeau-Patton Ed. Elsevier-Mosby. 6ª edición 2007
 • Tratamiento de Oclusión y afecciones temporomadibulares. Okeson JP.  4ª ed.  Harcourt Mosby. Madrid 1998
 • Anatomia Oral.  Sicher/ Du Brul. Du Brul E LL. Doyma  Barcelona: 1988
 • Fichas de Autoevaluación. Netter Anatomía. Cabeza y cuello. Hansen JT, Netter FH. 2ª ed. Elsevier- Masson Barcelona. 2007.
 • Laminas Mudas. Prometeus. Texto y Atlas de Anatomía. Tomo 3 cabeza y Neuroanatomia.  Schünke M,Schulte, Schumacher U. Medica.  Panamericana: Buenos Aires;  Madrid: 2007
 • Anatomy.tv powered by primal pictures .Anatomía en 3D online