Universitat Internacional de Catalunya

Instrucció Clínica

Instrucció Clínica
2
9959
2
Anual
OB
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: català, castellà

Professorat


Per a qualsevol dubte, els alumnes es podran posar en contacte amb els professor del Departament de Periodòncia i/o amb el cap de l'Àrea d'Integrada.

Presentació

La formació dels alumnes de 2º inclou la seva col·laboració a CUO amb els alumnes de grau.

Requisits previs

Haver superat el 1er curs de Màster i ser coneixedors dels protocols de grau a CUO.

Objectius

L'objectiu principal és que els alumnes de postgrau siguin capaços de transmetre als alumnes de grau els coneixements bàsics de periodòncia.

Els objectius secundaris són poder assentar els coneixements i incrementar el nombre de tractaments periodontals a grau.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaEls alumnes hauran de presentar el power point de la part de Periodòncia en el que han ajudat i col·laborat amb els alumnes de grau.