Directori

TORRES MORALES, Bernat

Ext. 4572
Departament de Humanitats
SARX (Grup de Recerca en Antropologia de la Corporalitat)

TORRES MORALES, Bernat

CV

Perfil del professor

Professor Contractat Doctor

Humanitats, Facultat d'Humanitats. Universitat Internacional de Catalunya

Formació Acadèmica
 • Doctor en Filosofia Universitat de Barcelona
 • Certificat d’Aptitud Pedagògica (CAP) Universitat de Barcelona
 • Llicenciat en Filosofia Universitat de Barcelona
 • Master in Busines Administration (MBA) Universitat de Barcelona

Publicacions

Articles
 • Torres Morales, B, (2020), "Paradojas del dolor: un diálogo entre Platón y la fenomenología contemporánea", AZAFEA: REVISTA DE FILOSOFÍA, vol. 22, pp. 49-65, ISSN: 0213-3563.
 • Torres Morales, B, (2020), "Platonismo y espiritualidad en George Santayana", Quimera. Revista de literatura , No. 435, ISSN: 0211-3325.
 • Torres Morales, B, (2020), "Silencis que parlen: el revestiment dramàtic en el Fileb de Plató", Anuari de la societat catalana de filosofia, vol. 30-31, pp. 439-447, ISSN: 1130-4383.
 • Torres Morales, B; Monserrat i Molas, J., (2019), "Rethinking Cosmopolitanism: Political and Metapolitical Identities", Cuadernos europeos de deusto , vol. 2, No. 2, pp. 73-92, ISSN: 1130-8354.
 • Torres Morales, B, (2019), "Autoritat, tradició i educació a Hannah Arendt: la preservació del món", Temps d'Educació, vol. 56, pp. 137-148, ISSN: 0214-7351.
 • Torres Morales, B, (2019), "Joan Cuscó, Subjectivitat i Creativitat. Temps, memòria i creació", Materia. Revista d' art, No. 14-15, pp. 266-268, ISSN: 1579-2641.
 • Torres Morales, B, (2017), "Raó, cos i cosmos. Un estudi sobre la corporalitat en el pensament platònic", Convivium, vol. 29-30, pp. 29-49, ISSN: 0010-8235.
 • Torres Morales, B; Monserrat i Molas, J., (2017), "The Significance of Plato’s Philebus in the Philosophy of Eric Voegelin", The Political Science Reviewer, vol. 41, No. 1, pp. 33-51, ISSN: 2575-9248.
 • Arquer, M.; Cuscó, J.; Monserrat i Molas, J.; Torres Morales, B, (2017), "Nota introductòria", Anuari de la societat catalana de filosofia, vol. 28-29, pp. 7-8, ISSN: 1130-4383.
 • Torres Morales, B, (2016), "IV Congreso Catalán de Filosofía", Revista De Hispanismo Filosofico, vol. 21, pp. 454-456, ISSN: 1136-8071.
 • Torres Morales, B, (2016), "The uses of Homer in Plato's Philebus", ANUARI DE FILOLOGIA. ANTIQUA ET MEDIAEUALIA, vol. 6, No. 6, pp. 55-77, ISSN: 2014-1386.
 • Torres Morales, B, (2015), "L'actualitat del Fileb platònic, un full de ruta", Comprendre. Revista catalana de filosofía, vol. 17, No. 2, pp. 85-96, ISSN: 1139-9759.
 • Torres Morales, B, (2014), "Tomás Calvo Martínez: "Dialèctica i ontologia en Plató i Aristòtil"", Anuari de la societat catalana de filosofia, vol. 25 (Butlletí Platònic XI), pp. 273-280, ISSN: 1130-4383.
 • Torres Morales, B, (2013), "La forma literària i dialògica de les imatges del sol, la línia i la caverna de La república de Plató [traducció de:]", Anuari de la societat catalana de filosofia, vol. XXIV, pp. 157-180, ISSN: 1130-4383.
 • Torres Morales, B, (2012), "Murs i riqueses en el "Fileb" de Plató, l'estat de la qüestió de les lectures contemporànies", Anuari de la societat catalana de filosofia, vol. 23 (Butlletí Platònic IX), pp. 239-270, ISSN: 1130-4383.
 • Torres Morales, B; Monserrat i Molas, J., (2011), "Platón en la relación intelectual de Eric Voegelin y Leo Strauss", Anales Del Seminario De Historia De La Filosofia, vol. 28, pp. 275-302, ISSN: 0211-2337.
 • Torres Morales, B, (2011), "Recensió: B. Bossi, Saber gozar: estudios sobre el placer en Platón, Madrid, Trotta, 2008, 304 pp.", Convivium, vol. 24, No. 24, pp. 191-193, ISSN: 0010-8235.
 • Torres Morales, B, (2011), "La mirada que escolta. Anàlisi de l'escena central del "Fileb" de Plató", Anuari de la societat catalana de filosofia, vol. 22, pp. 79-116, ISSN: 1130-4383.
 • Torres Morales, B, (2010), "Notícia del Seminari Internacional "Incursions en el Fileb"", Anuari de la societat catalana de filosofia, vol. 21, pp. 137-149, ISSN: 1130-4383.
 • Torres Morales, B, (2008), "Eric Voegelin, un filósofo de la transcendencia", La Torre del Virrey, vol. 5, pp. 67-69, ISSN: 1885-7353.
 • Torres Morales, B, (2007), "Filosofia i Revelació en l'obra d'Eric Voegelin, un estudi de la correspondència amb Leo Strauss", Comprendre. Revista catalana de filosofía, vol. 9, No. 1-2, pp. 127-158, ISSN: 1139-9759.
 • Torres Morales, B, (2007), "Recensió: E. VOEGELIN. La nueva ciencia de la política, Buenos Aires: Katz, 2006, 234 p. [The New Science of Politics, Chicago: The University of Chicago Press, 1952]", Anuari de la societat catalana de filosofia, vol. 18, No. 18, pp. 180-186, ISSN: 1130-4383.
 • Torres Morales, B, (2006), "Recensió: C. CASTORIADIS, Sobre el Político de Platón, Madrid: Trotta, 2004, 195 p. [Edició original: Sur Le Politique de Platon, Paris: Seuil, 1999, 199 p.]", Anuari de la societat catalana de filosofia, vol. 17 (Butlletí Platònic II), pp. 209-213, ISSN: 1130-4383.
 • Torres Morales, B, (2005), "Recensió: Giovanni Reali / Samuel Scolnicov (eds), New Images of Plato. Dialogues on the Idea of Good [2002]", Anuari de la societat catalana de filosofia, vol. 16, pp. 51-86, ISSN: 1130-4383.
Llibres
 • Torres Morales, B, (01/12/2021), "Eric Voegelin’s Political Readings From the Ancient Greeks to Modern Times". Routledge. New York. 978-0-367-63280-9.
 • Torres Morales, B, (01/12/2021), "Eric Voegelin’s Political Readings From the Ancient Greeks to Modern Times". Routledge. New York. 978-0-367-63280-9.
 • Torres Morales, B; Monserrat i Molas, J.; Cooper, B.; Muth, N.S.; Gontier, T.; Bergbauer, H., (01/07/2019), "Eric Voegelin, el arte de leer". Katz. Buenos Aires. 9788415917441.
 • Torres Morales, B; Monserrat i Molas, J.; Cooper, B.; Muth, N.S.; Gontier, T.; Bergbauer, H., (01/07/2019), "Eric Voegelin, el arte de leer". Katz. Buenos Aires. 9788415917441.
 • Torres Morales, B, (02/04/2019), "Eric Voegelin. El arte de leer". Katz. Bunos Aires. 9788415917441.
 • Torres Morales, B, (02/04/2019), "Eric Voegelin. El arte de leer". Katz. Bunos Aires. 9788415917441.
 • (02/2019), "Fileb". Edicions de la ela geminada. Girona. 978-84-948561-6-7.
 • Torres Morales, B; et al., (2011), "Aristòtil lector de Plató: (incursions en el «Fileb» platònic)". Institut d'Estudis Catalans (IEC). Barcelona. 9788499650784.
 • Voegelin, E.; Strauss, L., (2009), "Fe y filosofía: correspondencia 1934-1964". Trotta. Madrid. 9788498790528.
Capítols de llibre
 • Torres Morales, B; Monserrat i Molas, J., (01/12/2021), "Introduction: Eric Voegelin’s Search for Order, between the Past and the Future", Eric Voegelin’s Political Readings From the Ancient Greeks to Modern Times, pp. 1-12, Routledge. ISBN: 978-0-367-63280-9.
 • Torres Morales, B, (01/12/2021), "Eric Voegelin’s Reading of Plato: Discovering the Soul as a Source of Order", Eric Voegelin’s Political Readings From the Ancient Greeks to Modern Times, pp. 13-27, Routledge. ISBN: 978-0-367-63280-9.
 • Torres Morales, B, (01/07/2019), "Voegelin, lector de Platón", Eric Voegelin, el arte de leer, pp. 17-36, Katz. ISBN: 9788415917441.
 • Torres Morales, B; Monserrat i Molas, J., (01/07/2019), "Introducción", Eric Voegelin, el arte de leer, pp. 7-16, Katz. ISBN: 9788415917441.
 • Torres Morales, B, (02/04/2019), "El orden del movimiento: las funciones de la danza en Platón", De pie sobre la tierra. Caminar, correr,danzar: ensayos filosóficos e interdisciplinares de antropología de la corporalidad, pp. 261-281, Editorial Síntesis. ISBN: 97884917140303.
 • Torres Morales, B, (02/2019), "Introducció", Fileb, pp. 9-42, Edicions de la ela geminada. ISBN: 978-84-948561-6-7.
 • Torres Morales, B, (2019), "El orden del movimiento: las funciones de la danza en Platón", De pie sobre la tierra. Caminar, correr, danzar: ensayos filosóficos e interdisciplinares de antropología de la corporalidad, pp. 261-282, Editorial Síntesis. ISBN: 9788491714033.
 • Torres Morales, B, (2018), "Ridículo, ignorancia y malevolencia. El tratamiento de lo cómico en el «Filebo» de Platón", El humor en Platón: Humor y filosofía a través de los diálogos, pp. 171-186, Editorial Doble J. ISBN: 978-8496875692.
 • Torres Morales, B, (2016), "Dialectics, friendship and malevolence in Plato's Philebus", For friends, all is shared: friendship and politics in ancient Greek political thought, pp. 87-111, OIKOYMENH. ISBN: 978-80-7298-239-4.
 • Torres Morales, B, (2013), "Les cinc o sis millors possessions humanes: la unitat de la bona vida en el Fileb de Plató", Homenaje a Antonio Alegre Gorri: Didaskalie akoretos, pp. 75-96, Mateo Triguero Rubia. ISBN: 9788494187667.
 • Torres Morales, B, (2012), "A tragédia e a comedia, as letras grandes em que está escrita a alma humana. Comentário do Filebo (47d8-50e10)", Incursões no Filebo: estudos sobre Platão, pp. 383-424, Fundação Eng. António de Almeida. ISBN: 9789728386863.
 • Torres Morales, B, (2011), "La mirada que escolta. Anàlisi de l'escena central del "Fileb" de Plató (38c-39c)", Aristòtil lector de Plató: (incursions en el «Fileb» platònic), pp. 55-90, Institut d'Estudis Catalans (IEC). ISBN: 9788499650784.
 • Torres Morales, B, (12/09/2009), "Introducción: Pistis, noein: una correspondencia truncada", Eric Voegelin - Leo Strauss. Fe y filosofía. Correspondencia 1934-1964, pp. 9-23, Trotta. ISBN: 9788498790528.

Projectes de recerca

 • SARX - GRUPO DE INVESTIGACION EMERGENTE EN ANTROPOLOGIA DE LA CORPORALIDAD01/05/2014 - 01/05/2017
  IP: Escribano, Xavier
  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca AGAUR
 • ANTROPOLOGIA DE LA CORPORALITAT / INTERDISCIPLINARY STUDIES IN EMBODIED SUBJECTIVITY. CONVOCATORIA 2012 DE PROYECTOS DE INVESTIGACION PARA INVESTIGADORES NOVELES01/07/2012 - 01/07/2014
  IP: Escribano, Xavier
  Universitat Internacional de Catalunya
 • Eidos. Hermenéutica platonisme i Modernitat (HP&M) (2009SGR447)01/01/2009 - 31/12/2013
  IP: Monserrat i Molas, J.
  Agència de gestió d'ajuts universitaris i de recerca de la Generalitat
 • Hermenéutica y Platonismo (HP) (HUM2007-62763/FISO)01/01/2007 - 31/12/2010
  IP: Monserrat i Molas, J.
  Ministerio de Educación y Ciencia
 • Grup de Recerca Hermenèutica i Platonisme (HP) (2005SGR00449)01/01/2005 - 31/12/2008
  IP: Monserrat i Molas, J.
  Agència de Gestió d'ajuts universitaris i de recerca de la Generalitat
 • I Congreso Internacional Hermeneutica y Platonismo (HUM2007-30608-E)10/10/2008 - 09/11/2008
  IP: Monserrat i Molas, J.
  Ministerio de Educación y Ciencia

Activitats

 • Annual Meeting of the Collegium Politicum Ponència convidada "The experience of pain in Plato’s thought. A phenomenological approach from the Philebus", 2017.
 • Colóquio Internacional: "Paideia e Humanitas: formar e educar ontem e hoje" Presentació de comunicació "Plato and Aristoteles on the political nature of human being", 2016.
 • Meeting of the Collegium Politicum Ponència convidada "Ancient and Modern Cosmopolitanism. Beyond Politics and Ethics", 2016.
 • Col·loquis de Vic Ponència convidada "Tradició, autoritat i educació en Hannah Arendt", 2016.
 • Congrés Català de Filosofia Ponència convidada "La ira d’Aquil·les i el desordre de la batalla: imatges homèriques en el Fileb de Plató”", 2015.
 • Meeting of the Eric Voegelin Society (San Francisco 2015) Ponència convidada "The uses of Homer in Plato's Philebus", 2015.
 • Antropologia de la corporalitat: un enfocament interdisciplinari Ponència "Sobe el cos en Plató: entre allò humà i allò còsmic", 2013.
 • Congrés Català de Filosofia Presentació de comunicació "El Fileb de Manuel Balasch. Un platonisme cristià?. La unitat del Fileb de Plató", 2011.
 • Incursions en el Fileb Ponència "La mirada que escolta. Anàlisi de l'escena central del Fileb de Plató (38C-39C)", 2010.
 • Col·loquis de Vic Presentació de comunicació "La Bellesa en el Fileb i la bellesa de Fileb", 2009.