Directori

CARIDE PADILLA, Cristian

Departament de Ciències Bàsiques

CARIDE PADILLA, Cristian

CV

Perfil del professor

Ciències Bàsiques, DEPARTAMENT DE CIÈNCIES BÀSIQUES. Universitat Internacional de Catalunya

Formació acadèmica

Llicenciat Medicina, Universitat de Barcelona (Vall d'Hebron)
Especialista en Psiquiatría, Consorci Sanitari de Terrassa, Ministerio de Ciencia y Tecnología

Experiència professional

Psiquiatra de CAS y patología Dual en Centre Ferran Salses i Roig de Rubí
Consulta privada de psiquiatría
Psiquiatra perito