Directori

ROQUET PUGÈS, Helena

Ext. 6134
Departament de Departament de Lingüística Aplicada
Grup de Recerca en Adquisició Multilingüe (GRAM)

ROQUET PUGÈS, Helena

CV

Perfil del professor

Professor Contractat Doctor

Departament de Lingüística Aplicada, Departament de Lingüística Aplicada. Universitat Internacional de Catalunya

Formació Acadèmica
 • DOCTORAT EN COMUNICACIÓ MULTILINGÜE I TRADUCCIÓ Universitat Pompeu Fabra
 • CURS D'APTITUD PEDAGÒGICA - ANGLÈS Universitat de Barcelona
 • TRADUCCIÓ INTERPRETACIÓ - ANGLÈS I ALEMANY Universitat Pompeu Fabra
Interessos de recerca

La Dra. Helena Roquet és la Directora de l’Institute for Multilingualism a la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona), on fa de professora d’adquisició de llengües estrangeres. També és professora associada al Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Va acabar el doctorat en adquisició de segones llengües a la UPF el 2011, data en què va defensar la tesi doctoral sobre l’adquisició de l’anglès com a llengua estrangera integrant contingut i llengua en l’educació reglada. És membre del grup de recerca consolidat ALLENCAM (Adquisició de Llengües a la Catalunya Multilingüe) a la UPF. Els principals interessos de recerca són l’adquisició de segones i terceres llengües i l’AICLES (Aprenentatge Integrat de Contingut i Llengua Estrangera a l’Educació Superior).

Publicacions

Articles
Capítols de llibre
 • Roquet, H.; Vraciu, A.; Nicolás, F., (2019), "The effect of amount of exposure to English medium instruction programmes in higher education: The case of morphosyntax", Second and Third Language Acquisition in Bilingual Contexts., pp. 69-106, Juan de la Cuesta.
 • Pérez, C.; Roquet, H., (2015), "CLIL IN CONTEXT: PROFILING LANGUAGE ABILITIES.", Content-Based language learning in multilingual educational environments, Springer Verlag. ISBN: 978-3-319-11495-8.

Projectes de recerca

 • Adquisición de lenguas en el aula multilingüe y multicultural: internacionalización en el propio país y en el extranjero para todos los aprendices (INTCLASS)01/01/2014 - 31/12/2017
  IP: Pérez, C.
  Ministerio de Economia y Competitividad
 • Combinación y complementariedad de tres contextos de adquisición del inglés a nivel avanzado. practica lingüística, entornos virtuales, e impacto competencia y profesional.25/10/2011 - 31/12/2014
  IP: Pérez, C.
  MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION DE ESPAÑA
 • Translinguam - Uni01/01/2019
  IP: Trenchs, M.
  MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION
 • Content and Language Integrated Learning in Pre-primary Education01/09/2018
  IP: Barón, J.; Roquet, H.
  FUNDACIÓ ESCOLES DIOCESANES I PARROQUIALS DEL BISBAT DE TERRASSA
 • Aula d'empresa Sponsored Classroom for Innovation in English Language Teaching, Universitat Internacional de Catalunya-Santillana (Proyecto de transferencia patrocinado por la empresa) (2015-2017).01/06/2015
  IP: Roquet, H.
  EDITORIAL SANTILLANA-RICHMOND

Activitats

 • 3rd Working CLIL International Colloquium Presentació de comunicació "CLIL in Pre-Primary Education: A Comparative Study on the Perceptions of In-Service and Pre-Service Teachers", 2023.
 • AILA 2023 Conference Presentació de comunicació "Bilingual profiles in Catalan-Spanish children at the onset of primary schooling", 2023.
 • L3 Workshop 2022: Workshop on Multilingual Language Acquisition, Processing and Use Presentació de comunicació "Individual differences in L3 performance at the onset of primary school: English acquisition by Catalan-Spanish bilingual children in a formal instruction setting", 2022.
 • 39º Congreso Internacional de la Sociedad Española de Lingüística Aplicada (AESLA) Presentació de comunicació "The impact of adjunct instruction on EFL academic writing at university", 2022.
 • ICLHE Conferences. Integrating Content and Language in Higher Education Ponència "Integrating content and language in higher education: Examining the effects on language gains.", 2019.
 • 37.º Congreso Internacional de AESLA Ponència "The role of pragmatics in classroom discourse: The case of pre-primary education", 2019.
 • EUROSLA - 28th Annual Conference of the European Second Language Association -esborrar Ponència "INTEGRATING CONTENT AND LANGUAGE IN HIGHER EDUCATION. EXAMINING THE EFFECTS ON LANGUAGE GAINS", 2018.
 • 39º Congreso Internacional de la Sociedad Española de Lingüística Aplicada (AESLA) Ponència "The impact of age in two learning contexts: formal instruction and formal instruction (FI) + content and language integrated learning (CLIL)", 2018.
 • Congreso Internacional sobre la calidad de los Programas Bilingües en la Educación Superior Ponència convidada "INTEGRATING CONTENT AND LANGUAGE IN HIGHER EDUCATION. EXAMINING THE EFFECTS ON LANGUAGE GAINS", 2018.
 • First DEAiA Spring Institute: Content and Language Integrated Learning (CLIL) in the 21st century Membre del comité científic, 2016.