Directori

PÉREZ VALLE, Jorge

Departament de Ciències Bàsiques

PÉREZ VALLE, Jorge

CV

Perfil del professor

Professor Col.laborador Llicenciat

Ciències Bàsiques, DEPARTAMENT DE CIÈNCIES BÀSIQUES. Universitat Internacional de Catalunya

Formació acadèmica

Doctor en Biotecnología, Universidad Politécnica de Valencia
Llicenciat Ingeniero Agrónomo, Universidad Politécnica de Valencia
Especialista Universitario en Biotecnología, Universidad Politécnica de Valencia