Directori

CORTES NIEVES, Pedro

Departament de Arquitectura
Secció

CORTES NIEVES, Pedro

CV

Perfil del professor

Arquitectura, Escola Tècnica Superior d'Arquitectura. Universitat Internacional de Catalunya