Master's Degree in Urban Resilience for Sustainability Transitions

Tipus de programa
Màsters propis
Durada
2 semestres
Crèdits
60 ECTS
Preu
162,00€ / ECTS x 60 = 9.720,00€ (+ 480,00€ Drets d'inscripció). *Preus corresponents a l’any acadèmic 2023-2024.
Places
18
Horari
Octubre - Setembre. Dilluns a divendres, de 10 a 17 h
Llengua
Anglès
 • Inici
 • Presentació
 • Pla d'estudis i equip docent
 • Convocatòries d'admissió
 • Requisits d'admissió
 • Beques i finançament

Motius per estudiar aquest màster

 1. Professors internacionals i una perspectiva multidisciplinària global: Aquest màster s’emmarca en la Xarxa Internacional de Recerca en Resiliència Urbana (International Urban Resilience Research Network) que li dona suport, i el curs l’imparteixen professors d’algunes de les universitats i centres de recerca de més prestigi que treballen en temes de resiliència urbana a diferents parts del món. La perspectiva global i multidisciplinària del programa (que tracta els aspectes mediambientals, socials, econòmics, urbanístics i polítics dels estudis) permet als estudiants conèixer i comprendre els reptes de la resiliència urbana en l’àmbit internacional, nacional i local, gràcies a la densa xarxa de col·laboradors investigadors i docents que participen en aquest màster.
 2. Àmplia oferta de treball: El programa té el suport de les fundacions, xarxes i agències més prestigioses que plantegen actualment la resiliència urbana i comunitària. Inclou un període obligatori d’inserció laboral, que proporciona als estudiants els contactes i l’experiència laboral necessaris per assegurar una carrera professional internacional d’èxit. Una llarga llista de ciutats de diferents continents també s’han compromès a donar suport al programa de màster en forma d’ofertes de treball en les seves unitats de resiliència urbana.
 3. Un pont entre la recerca i l’experiència pràctica amb un model educatiu innovador: En aquest programa de màster, els estudiants estendran un pont entre la ciència i la política a través de tallers i la participació activa en classes amb fòrums de discussió, fomentant diferents punts de vista i redefinint constantment les estratègies habituals que s’observen sovint en la creació i gestió de ciutats resilients.

Presentació

En un món cada vegada més amenaçat per la urbanització ràpida i complexa i els canvis mediambientals, climàtics i socioeconòmics, aquest programa es va crear per satisfer la necessitat dels urbanistes de comprendre millor i formular estratègies integrades en aplicar polítiques i projectes de resiliència urbana. Alhora, la resiliència és un tema que plantegen diferents disciplines i des de nombroses perspectives diferents que, a vegades, entren en conflicte amb els seus significats, enfocaments i mètodes, la qual cosa porta a un escenari fragmentat i confús de la resiliència urbana. Aquest programa de màster proporciona els ponts interdisciplinaris necessaris i enllaça una perspectiva integrada sobre la resiliència urbana amb les eines de gestió necessàries per al seu disseny i implementació.

Resum, objectiu i estructura

El Master's Degree in Urban Resilience for Sustainability Transitions és un programa d’un any de durada a temps complet, desenvolupat i coordinat per la Xarxa Internacional de Recerca en Resiliència Urbana i patrocinat per UIC Barcelona. El títol reflecteix la necessitat d’anar més enllà del paradigma de la “construcció de ciutats resilients”, i considera la resiliència un procés que s’expressa a través d’un conjunt de capacitats i respostes emocionals a una varietat d’impactes; un procés que no només requereix “ser construït o dissenyat”, sinó que també cal gestionar.

L’objectiu d’aquest màster és proporcionar als estudiants múltiples perspectives i les habilitats, les eines i els coneixements multidisciplinaris que necessiten els futurs professionals experts en resiliència urbana.

El programa es divideix en tres blocs principals: classes presencials, un projecte de recerca i experiència laboral. La primera part del curs segueix una seqüència lògica que comença amb aspectes teòrics dels processos de resiliència i urbanització. Els quatre mòduls següents plantegen i integren diferents punts de vista sobre la resiliència, relacionats amb i) l’entorn edificat i les infraestructures, ii) els ecosistemes naturals i urbans, iii) la resiliència econòmica i dels serveis municipals i iv) la resiliència comunitària. El mòdul final i més extens utilitza un conjunt d’estudis de cas i tallers internacionals (sobre models de governança, lideratge i eines per gestionar la resiliència) per explorar els reptes de la implementació. Durant el curs, Barcelona servirà d’estudi de cas a causa de la seva experiència en resiliència, i els estudiants tindran l’oportunitat de participar en un taller amb el Barcelona Urban Resilience Lab.

A través d’aquests tallers, els estudiants estan en contacte amb organitzacions, instituts i centres de resiliència urbana de tot el món, la qual cosa els ofereix la possibilitat d’aplicar els seus coneixements i habilitats a través d’oportunitats d’inserció laboral que contribueixen a la seva carrera professional i fomenten estratègies de resiliència urbana per a un futur urbà més sostenible.

Estudiants potencials

Aquest programa s’adreça a titulats universitaris de les àrees d’estudis urbans següents:

 • Urbanisme i Ordenació Territorial
 • Disseny Urbà
 • Geografia
 • Ciències Socials i Polítiques
 • Enginyeria
 • Disseny i Gestió del Paisatge i Medi Ambient
 • Economia Regional i Ecologia

Pla d'estudis i assignatures 2023-2024

Assignatures del curs 1 Type Període ECTS
MODULE 0: Conceptual Framing Type: OB Període: Primer semestre ECTS: 5
MODULE 1: Built Environment Resilience Type: OB Període: Primer semestre ECTS: 5
MODULE 2 Resilience and Nature Based Solutions Type: OB Període: Primer semestre ECTS: 5
MODULE 3 Community Resilience for Sustainability Transitions Type: OB Període: Primer semestre ECTS: 5
Internship Type: OB Període: Segon semestre ECTS: 20
Type: OP Període: Segon semestre ECTS: 12
MODULE 4 Urban Resilience Implementation Design Type: OP Període: Segon semestre ECTS: 12
MODULE 4 Urban Resilience Implementation Policies and Planning Type: OP Període: Segon semestre ECTS: 12
MODULE 5 News and Learning Type: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Master Thesis Type: OB Període: Segon semestre ECTS: 5
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Estructura acadèmica

Estem treballant en una futura millora del pla d'estudis que compartirem aviat.

Convocatòries d'admissió

Terminis del procés d’admissió per al 2024-2025

Segona convocatòria d'admissió (TANCADA):

 • Lliurament de documents: 23 de febrer, 2024
 • Entrevistes candidats preseleccionats: 4 al 7 de març, 2024
 • Comunicació dels resultats: 8 de març, 2024
 • Data límit per reservar plaça: 22 de març, 2024

Tercera convocatòria d'admissió:

 • Lliurament de documents: 3 de maig, 2024
 • Entrevistes candidats preseleccionats: 6 al 9 de maig, 2024
 • Comunicació dels resultats: 13 de maig, 2024
 • Data límit per reservar plaça: 27 de maig, 2024

*En cada fase, es notificarà als candidats si:

a) Han estat admesos, i, en aquest cas, rebran una carta d’admissió amb instruccions per reservar la plaça juntament amb el pagament del dipòsit d’inscripció. Només es confirmarà l’admissió una vegada rebut el pagament;

b) Han entrat en una llista d’espera: la candidatura es revisarà de nou en la convocatòria d’admissió següent, o

c) No han estat admesos.

Requisits d'admissió

A qui es dirigeix?

Aquest programa va dirigit a professionals i consultors urbanistes amb almenys 2 anys d’experiència laboral en àmbits relacionats amb la sostenibilitat i la resiliència, així com a graduats universitaris dels camps següents: planificació, gestió, disseny urbà, enginyeria, ciències mediambientals i socials, ciències polítiques, geografia i arquitectura.

Nivell d’estudis requerit: títol de grau o llicenciatura

Procediment de sol·licitud

 1. Registre en línia
 2. Presentació dels documents següents mitjançant el portal d’admissions:
 • Fotocòpia del passaport
 • 1 foto de mida de passaport
 • Còpia certificada* del diploma**
 • Còpia certificada* de l’expedient acadèmic
 • Una còpia signada de les condicions generals de UIC Barcelona (descarrega l’imprès al portal d’admissions)
 • Una còpia signada del document de protecció de dades de UIC Barcelona (descarrega l’imprès al portal d’admissions)
 • Una còpia emplenada i signada de l’enquesta de subvenció referent a les subvencions o ajuts externs que hàgiu sol·licitat (descarrega l’imprès al portal d’admissions)
 • Carta de motivació (en anglès; si us plau, inclou-hi el teu nom d’usuari de Skype en la teva signatura)
 • CV (en anglès, màxim 2 pàgines)

Opcional:

 • Portafolis (en anglès i format pdf, l’estudiant en decideix el contingut i la longitud)
 • Certificat del nivell d’anglès (mínim B2)
 • Cartes de recomanació
 • Altres certificats, diplomes o proves d’experiència laboral 

* El document ha de portar un segell oficial de la universitat.

** En cas que encara no disposis del diploma, si us plau, lliura un justificant de pagament per poder-lo obtenir o un document de la teva universitat que certifiqui la data prevista de la graduació.

Allotjament i visats

És responsabilitat dels estudiants buscar-se allotjament i disposar dels visats necessaris.

Beques i finançament