Master's Degree in Urban Design for Healthy Cities

Tipus de programa
Màsters propis
Durada
2 semestres
Crèdits
60 ECTS
Preu
142,00€ / ECTS x 60 = 8.520,00€ (+ 480,00€ Drets d'Admissió). *Preus corresponents a l’any acadèmic 2021-2022.
Places
25
Horari
De dilluns a divendres, de 10.00 h a 18.00 h
Idioma
Anglès
 • Inici
 • Presentació
 • Pla d'estudis
 • Prerequisits i admissió
 • Beques i finançament

Raons per estudiar aquest màster

 1. Sostenibilitat, benestar i ciutat inclusiva.
  Convertir-se en un arquitecte o urbanista expert en el disseny de ciutats segons els principis del benestar i la sostenibilitat en una universitat amb un fort compromís amb el desenvolupament sostenible.
 2. Enfocament transversal i pràctic.
  Arribar a ser un arquitecte preparat per treballar com a expert o en cooperació amb experts en salut i sostenibilitat urbana en el nou disseny transdisciplinari. Obtenir i relacionar coneixements habitualment no integrats, com la dimensió ambiental, social, cultural i econòmica. El nostre programa combina els enfocaments interdisciplinaris i interescalars necessaris per afrontar els reptes actuals (crisi climàtica, salut planetària, objectius de desenvolupament sostenible...).
  Tot això s’aplica en un taller transversal que combina tecnologies intel·ligents i solucions basades en la naturalesa des d’un punt de vista holístic.
 3. ​​​​​​​Entorn multicultural.
  El nostre programa compta amb un prestigiós professorat, tant nacional com internacional, que prové de diversos sectors i pràctiques professionals. De la mateixa manera, el nostre alumnat procedeix de països de tot el món, la qual cosa propicia un entorn d’aprenentatge d’un marcat caràcter internacional i enriquidor i una valuosa xarxa professional. 
  ​​​​​​​Tot això en el marc de la ciutat de Barcelona, ciutat que presenta un disseny urbà que és tota una referència mundial.

Sobre aquest màster...

Una ciutat saludable i una ciutat sostenible són dues cares d’una mateixa moneda: centrar les transformacions urbanes en el benestar de la ciutadania i la sostenibilitat. Avui dia falten programes que resolguin aquesta necessitat, falten planificadors i dissenyadors urbans amb la preparació necessària per assolir els objectius de desenvolupament sostenible de manera integral a l’hora de dissenyar les urbs del futur.

Aquest màster neix com a resposta a aquesta situació: té l’objectiu de proporcionar una base conceptual i metodològica per planificar i dissenyar ciutats segons els principis del benestar i la sostenibilitat i inclou tant l’àmbit professional com l’investigador. Quant al primer àmbit, es necessiten experts preparats per promoure la salut i el benestar de la ciutadania mitjançant un disseny i planificació urbans sostenibles. Quant al segon, es necessiten nous enfocaments en la investigació per estudiar els vincles existents entre els sistemes urbans complexos i la salut.

Presentació

Un dels ODS que inclou l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible és fer que els entorns urbans siguin més saludables i sostenibles. Combinar criteris de salut i sostenibilitat en el disseny i la planificació urbans és un aspecte necessari per mitigar el canvi climàtic i millorar el benestar de les persones. Aquest màster busca respondre a aquest repte global centrant els projectes de transformació urbana en la ciutadania. 

Avui dia ja existeixen múltiples investigacions que avaluen l’impacte ambiental en la salut pública. Tanmateix, falta un cos de coneixements estructurat sobre conceptes, eines i mètodes en el qual es puguin basar unes solucions de disseny urbà ben adaptades a cada context. L’objectiu general d’aquest màster és omplir aquest buit explorant i debatent solucions concretes basades en casos reals. Barcelona ofereix múltiples possibilitats per aprendre sobre el disseny i la planificació urbans en relació amb la salut i la sostenibilitat. En el curs hi participaran professionals que han creat exemples rellevants.

Resum

Si bé la salut pública i l’urbanisme comparteixen objectius comuns, durant l’últim segle han continuat sent disciplines independents. La preocupació creixent per l’emergència ambiental i sanitària ha propiciat un ampli debat sobre la necessitat d’integrar els dos camps, de manera que el binomi urbanisme i salut ha cobrat impuls els últims anys. 

En aquest context, el Màster en Disseny Urbà per a Ciutats Saludables ofereix un programa dirigit a arquitectes i urbanistes, tant acabats de llicenciar com professionals amb experiència, que vulguin ampliar els coneixements en disseny urbà sostenible orientat al benestar de la ciutadania.

Els principis del benestar i la sostenibilitat s’estudien aquí de manera integrada, en blocs teòrics i pràctics. 

Objectius

 • Proporcionar les bases conceptuals i metodològiques per planificar i dissenyar sistemes urbans segons els principis del benestar i la sostenibilitat.
 • Proporcionar coneixements sobre mesures, eines i mètodes procedents d’àmbits com l’ecologia, l’enginyeria, l’urbanisme, la geografia urbana, la psicologia, la sociologia i l’economia, per abordar la transició cap a uns entorns urbans més saludables.
 • Proporcionar coneixements sobre les proves científiques disponibles sobre els factors mediambientals, socials, culturals i econòmics que influeixen en la salut i el benestar de les persones.
 • Proporcionar coneixements sobre un ampli ventall d’actuacions urbanes saludables emblemàtiques —des de polítiques i normatives fins a planificació i disseny.
 • Formar la capacitat de planificar, executar i comunicar transformacions urbanes estratègiques enfocades a millorar la salut pública i el benestar.

Temes estudiats en profunditat 2021-2022

Extraurem les mesures, les eines i els mètodes per planificar i dissenyar entorns construïts d’una manera saludable i sostenible mitjançant la revisió de les publicacions especialitzades —proves científiques— i l’anàlisi d’estudis de cas a totes les escales —des de les polítiques i les regulacions fins a la planificació i el disseny— relacionats amb cada dimensió. Aquests continguts s’impartiran als seminaris i s’aplicaran en un taller, que se centrarà en la transformació de l’entorn construït en un estudi del cas específic, des d’un punt de vista integrat i holístic. Els principals temes proposats per a aquesta primera edició són:

 • Dimensió Mediambiental: (1) Epidemiologia ambiental: contaminació de l’aire, soroll, espais verds, temperatura. (2) Mobilitat: sistemes de transport sostenibles, planificació del transport sostenible, infraestructures i ciutats sostenibles. (3) Energia i residus: fluxos de materials i energia, recollida de residus, transició energètica. (4) Aliments i aigua: agricultura periurbana, planificació i governança dels aliments i l’aigua, emergència climàtica/alimentària/de l’aigua. (5) Solucions basades en la naturalesa: infraestructura blava i grisa.
 • Dimensió Social: (1) Activitat física a la ciutat (beneficis/perjudicis), la ciutat com a gimnàs. (2) Percepció de la seguretat: determinants de la por, efectes de la por en l’espai públic. (3) Apoderament i capital social: teories d’apoderament i transformació urbana, capital social en àrees urbanes. (4) Justícia mediambiental: gentrificació i salut a les ciutats globals, efectes en la salut als barris gentrificats. (5) Urbanisme quotidià: processos de transformació urbana cooperativa. (6) Ciència ciutadana: avaluació d’iniciatives de ciència ciutadana, codisseny de projectes de ciència ciutadana, ciència ciutadana i sostenibilitat urbana.
 • Dimensió Cultural: (1) Afecció al lloc: significats del lloc i experiència vital, aplicacions de l’afecció al lloc i de la identitat del lloc en els processos de planificació urbana. (2) Sentit urbà del lloc: el sentit urbà modern del lloc, del genius loci al desarrelament, la urbanalització, el sentit del lloc després de la urbanalització. (3) Valors i desenvolupament del paisatge: de la caracterització del paisatge a la gestió del paisatge, la planificació del paisatge amb les comunitats, la planificació dels paisatges ordinaris. (4) Patrimoni en la intervenció urbana: cartografia del patrimoni, recuperació de paisatges culturals, turisme cultural, patrimoni cultural i processos cooperatius. (5) Ciutat i identitat: la identitat en el disseny de les noves ciutats, el disseny de la proximitat, paisatges intermedis; patrons preurbans.
 • Dimensió Econòmica: (1) Avaluació econòmica: eficiència en la presa de decisions, tècniques de valoració mediambiental, anàlisi cost-benefici. (2) Economia sostenible: economia circular, economia compartida, economia local.

Competències i resultats d’aprenentatge que ha d’adquirir l’alumnat 

 • Coneixements sobre temes clau (ciutat saludable, ciutat sostenible i salut planetària).
 • Coneixement de les eines de recerca i difusió (mètodes d’anàlisis quantitatives i qualitatives i habilitats de comunicació electrònica).
 • Coneixement dels determinants de la salut i el benestar en entorns urbans, des de quatre dimensions: ambiental, social, cultural i econòmica.
 • Coneixement de les eines i els mètodes provats pels professionals per millorar la salut i el benestar de la ciutadania.
 • Capacitat per aplicar aquests coneixements en escenaris urbans reals.

Competències de l’alumnat

 • Aptitud per a l’anàlisi urbana holística basada en els principis de sostenibilitat i salut.
 • Capacitat per desenvolupar estudis i plans per mitigar l’impacte o maximitzar els beneficis dels factors mediambientals, socials, culturals i econòmics que afecten la salut i el benestar de les persones.
 • Capacitat per integrar les dimensions mediambiental, social, cultural i econòmica en el disseny de solucions urbanes saludables.
 • Capacitat per realitzar la supervisió i coordinació de projectes urbans per crear ciutats saludables.

Alumnat potencial

Aquest programa està dirigit a titulats universitaris de les àrees següents:

 • Destinataris principals: arquitectes, urbanistes, planificadors urbans, paisatgistes, enginyers civils... Totes les disciplines que intervenen en el disseny, la gestió i la planificació física de les ciutats.
 • Destinataris secundaris: ambientòlegs, geògrafs urbans... Totes les disciplines que, malgrat que no intervenen directament en la transformació física de les ciutats, generen les cartografies urbanes necessàries per transformar-les.
Section

Pla d'estudis i assignatures 2021-2022

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Conceptual Framework Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 5
Environmental Dimension Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 10
Research Tools Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 10
Cultural Dimension Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 10
Economic Dimension Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 5
Social Dimension Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 10
Synthesis Workshop Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 10
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Prerequisits i admissió

Qui ho pot sol·licitar

Graduats universitaris (amb experiència laboral o sense) amb estudis universitaris preferentment en Arquitectura, Planificació Urbanística, Enginyeria Mediambiental o Disseny Paisatgístic que vulguin ampliar els seus coneixements sobre el nou canvi en urbanisme i benestar sostenibles, així com professionals i investigadors interessats a millorar les seves habilitats en les quatre àrees involucrades (mediambiental, social, cultural i econòmica)

Criteris d’accés

 1. Formació
 2. Cal demostrar amb una carta de motivació els coneixements específics en urbanisme que es tenen
 3. Altres estudis de postgrau
 4. Descripció de l’experiència laboral rellevant

Com s’ha de fer la sol·licitud

 1. Cal registrar-se en línia 
 2. Cal carregar els documents següents al portal de l’estudiant:
  • Fotocòpia del passaport
  • Fotografia mida passaport
  • Fotocòpia certificada* del títol universitari**
  • Fotocòpia certificada* de la transcripció** del títol universitari
  • Còpia signada de les condicions generals de UIC Barcelona (les trobareu al portal de l’estudiant)
  • Còpia signada del formulari de protecció de dades de UIC Barcelona (el trobareu al portal de l’estudiant)
  • Còpia emplenada i signada del qüestionari sobre beques externes / ajuts financers que hàgiu sol·licitat (el trobareu al portal de l’estudiant)
  • CV (en anglès, inclosa una àmplia descripció de les habilitats en programari)
  • Portafolis (en anglès; el format, el contingut i la longitud a criteri de l’estudiant)
  • Carta de motivació (en anglès; ha d’incloure el nom d’usuari de Skype a la signatura; màxim d’una pàgina)

OPCIONAL:

 • Certificat de competència d’anglès o prova de l’habilitat en aquesta llengua (mínim requerit: B2)
 • Fotocòpia d’altres títols universitaris, inclosos postgraus o prova de l’experiència laboral
 • Cartes de recomanació

* Al document hi ha de constar el segell oficial de la universitat.

** Si encara no es disposa del diploma, s’ha d’incloure el comprovant de pagament de les taxes d’emissió del diploma o un document de la universitat que certifiqui la data prevista de la graduació.

Es convocarà els candidats seleccionats a una entrevista via Skype o per telèfon únicament en els casos en què els representants del Comitè de Màster ho considerin pertinent per aclarir qualsevol dubte sobre el CV del candidat.

Estudiants acceptats

 1. Per reservar una plaça: s’ha de pagar un dipòsit (20% del total de la taxa) 
 2. Taxa d’inscripció: s’ha de pagar la quantitat restant (80% del total de la taxa) 

Allotjament i visats

És responsabilitat dels estudiants trobar allotjament i aconseguir els visats necessaris.

Dades de contacte

Estudiants nacionals i internacionals (Europa, Àsia, Àfrica i Oceania).

Ruth Regalón
rregalon@uic.es
Número de telèfon/WhatsApp: +34 651 82 61 86

Estudiants internacionals (Amèrica del Nord i Llatinoamèrica): 

Susana Expósito
susanaexposito@uic.es
Número de telèfon/WhatsApp: +506 8627 5629
Skype: susana_ex

Beques i finançament