Master's Degree in Urban Design for Healthy Cities

Tipus de programa
Màsters propis
Durada
2 semestres
Crèdits
60 ECTS
Preu
142,00€ / ECTS x 60 = 8.520,00€ (+ 480,00€ Drets d'inscripció). *Preus corresponents a l’any acadèmic 2022-2023.
Places
25
Horari
Gener – Setembre. De dilluns a divendres, de 10.00 h a 18.00 h
Idioma
Anglès
 • Inici
 • Presentació
 • Pla d'estudis i equip docent
 • Convocatòries d'admissió
 • Requisits d'admissió
 • Beques i finançament

Raons per estudiar aquest màster

 1. Sostenibilitat, benestar i ciutat inclusiva.
  Convertir-se en un arquitecte o urbanista expert en el disseny de ciutats segons els principis del benestar i la sostenibilitat en una universitat amb un fort compromís amb el desenvolupament sostenible.
 2. Enfocament transversal i pràctic.
  Arribar a ser un arquitecte preparat per treballar com a expert o en cooperació amb experts en salut i sostenibilitat urbana en el nou disseny transdisciplinari. Obtenir i relacionar coneixements habitualment no integrats, com la dimensió ambiental, social, cultural i econòmica. El nostre programa combina els enfocaments interdisciplinaris i interescalars necessaris per afrontar els reptes actuals (crisi climàtica, salut planetària, objectius de desenvolupament sostenible...).
  Tot això s’aplica en un taller transversal que combina tecnologies intel·ligents i solucions basades en la naturalesa des d’un punt de vista holístic.
 3. ​​​​​​​Entorn multicultural.
  El nostre programa compta amb un prestigiós professorat, tant nacional com internacional, que prové de diversos sectors i pràctiques professionals. De la mateixa manera, el nostre alumnat procedeix de països de tot el món, la qual cosa propicia un entorn d’aprenentatge d’un marcat caràcter internacional i enriquidor i una valuosa xarxa professional. 
  ​​​​​​​Tot això en el marc de la ciutat de Barcelona, ciutat que presenta un disseny urbà que és tota una referència mundial.

Elles t'ho expliquen

Fidelia
Aquest màster em va ensenyar la importància del disseny urbà a l’hora d’avaluar el sistema sanitari, que és un aspecte que podem justificar fer-lo servir en cada projecte. En tots els nostres projectes, podem incloure una ciutat saludable com un dels indicadors significatius. Cap altre màster ofereix això.
Fidelia
Kani Jaff
Aquest màster m'ha aportat una nova perspectiva del món que m'envolta, especialment de la ciutat de Barcelona. Miro la ciutat de Barcelona d'una manera diferent i sempre miro cada lloc on vaig amb nous ulls. Penso en preguntes com ara “Com podria millorar aquest lloc? Com funciona? Com no funciona?”.
Kani Jaff
Paula Lizcano
Recomanaria aquest màster a les persones que estiguin interessades en el disseny i l’arquitectura. Crec que aquest és un àmbit important que hauríem de desenvolupar en el futur. I crec que aquest màster està molt centrat el segle XXI, i penso que això és molt important.
Paula Lizcano

Sobre aquest màster...

Una ciutat saludable i una ciutat sostenible són dues cares d’una mateixa moneda: centrar les transformacions urbanes en el benestar de la ciutadania i la sostenibilitat. Avui dia falten programes que resolguin aquesta necessitat, falten planificadors i dissenyadors urbans amb la preparació necessària per assolir els objectius de desenvolupament sostenible de manera integral a l’hora de dissenyar les urbs del futur.

Aquest màster neix com a resposta a aquesta situació: té l’objectiu de proporcionar una base conceptual i metodològica per planificar i dissenyar ciutats segons els principis del benestar i la sostenibilitat i inclou tant l’àmbit professional com l’investigador. Quant al primer àmbit, es necessiten experts preparats per promoure la salut i el benestar de la ciutadania mitjançant un disseny i planificació urbans sostenibles. Quant al segon, es necessiten nous enfocaments en la investigació per estudiar els vincles existents entre els sistemes urbans complexos i la salut.

Presentació

Un dels ODS que inclou l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible és fer que els entorns urbans siguin més saludables i sostenibles. Combinar criteris de salut i sostenibilitat en el disseny i la planificació urbans és un aspecte necessari per mitigar el canvi climàtic i millorar el benestar de les persones. Aquest màster busca respondre a aquest repte global centrant els projectes de transformació urbana en la ciutadania. 

Avui dia ja existeixen múltiples investigacions que avaluen l’impacte ambiental en la salut pública. Tanmateix, falta un cos de coneixements estructurat sobre conceptes, eines i mètodes en el qual es puguin basar unes solucions de disseny urbà ben adaptades a cada context. L’objectiu general d’aquest màster és omplir aquest buit explorant i debatent solucions concretes basades en casos reals. Barcelona ofereix múltiples possibilitats per aprendre sobre el disseny i la planificació urbans en relació amb la salut i la sostenibilitat. En el curs hi participaran professionals que han creat exemples rellevants.

Resum

Si bé la salut pública i l’urbanisme comparteixen objectius comuns, durant l’últim segle han continuat sent disciplines independents. La preocupació creixent per l’emergència ambiental i sanitària ha propiciat un ampli debat sobre la necessitat d’integrar els dos camps, de manera que el binomi urbanisme i salut ha cobrat impuls els últims anys. 

En aquest context, el Màster en Disseny Urbà per a Ciutats Saludables ofereix un programa dirigit a arquitectes i urbanistes, tant acabats de llicenciar com professionals amb experiència, que vulguin ampliar els coneixements en disseny urbà sostenible orientat al benestar de la ciutadania.

Els principis del benestar i la sostenibilitat s’estudien aquí de manera integrada, en blocs teòrics i pràctics. 

Objectius

 • Proporcionar les bases conceptuals i metodològiques per planificar i dissenyar sistemes urbans segons els principis del benestar i la sostenibilitat.
 • Proporcionar coneixements sobre mesures, eines i mètodes procedents d’àmbits com l’ecologia, l’enginyeria, l’urbanisme, la geografia urbana, la psicologia, la sociologia i l’economia, per abordar la transició cap a uns entorns urbans més saludables.
 • Proporcionar coneixements sobre les proves científiques disponibles sobre els factors mediambientals, socials, culturals i econòmics que influeixen en la salut i el benestar de les persones.
 • Proporcionar coneixements sobre un ampli ventall d’actuacions urbanes saludables emblemàtiques —des de polítiques i normatives fins a planificació i disseny.
 • Formar la capacitat de planificar, executar i comunicar transformacions urbanes estratègiques enfocades a millorar la salut pública i el benestar.

Temes estudiats en profunditat 2021-2022

Extraurem les mesures, les eines i els mètodes per planificar i dissenyar entorns construïts d’una manera saludable i sostenible mitjançant la revisió de les publicacions especialitzades —proves científiques— i l’anàlisi d’estudis de cas a totes les escales —des de les polítiques i les regulacions fins a la planificació i el disseny— relacionats amb cada dimensió. Aquests continguts s’impartiran als seminaris i s’aplicaran en un taller, que se centrarà en la transformació de l’entorn construït en un estudi del cas específic, des d’un punt de vista integrat i holístic. Els principals temes proposats per a aquesta primera edició són:

 • Dimensió Mediambiental: (1) Epidemiologia ambiental: contaminació de l’aire, soroll, espais verds, temperatura. (2) Mobilitat: sistemes de transport sostenibles, planificació del transport sostenible, infraestructures i ciutats sostenibles. (3) Energia i residus: fluxos de materials i energia, recollida de residus, transició energètica. (4) Aliments i aigua: agricultura periurbana, planificació i governança dels aliments i l’aigua, emergència climàtica/alimentària/de l’aigua. (5) Solucions basades en la naturalesa: infraestructura blava i grisa.
 • Dimensió Social: (1) Activitat física a la ciutat (beneficis/perjudicis), la ciutat com a gimnàs. (2) Percepció de la seguretat: determinants de la por, efectes de la por en l’espai públic. (3) Apoderament i capital social: teories d’apoderament i transformació urbana, capital social en àrees urbanes. (4) Justícia mediambiental: gentrificació i salut a les ciutats globals, efectes en la salut als barris gentrificats. (5) Urbanisme quotidià: processos de transformació urbana cooperativa. (6) Ciència ciutadana: avaluació d’iniciatives de ciència ciutadana, codisseny de projectes de ciència ciutadana, ciència ciutadana i sostenibilitat urbana.
 • Dimensió Cultural: (1) Afecció al lloc: significats del lloc i experiència vital, aplicacions de l’afecció al lloc i de la identitat del lloc en els processos de planificació urbana. (2) Sentit urbà del lloc: el sentit urbà modern del lloc, del genius loci al desarrelament, la urbanalització, el sentit del lloc després de la urbanalització. (3) Valors i desenvolupament del paisatge: de la caracterització del paisatge a la gestió del paisatge, la planificació del paisatge amb les comunitats, la planificació dels paisatges ordinaris. (4) Patrimoni en la intervenció urbana: cartografia del patrimoni, recuperació de paisatges culturals, turisme cultural, patrimoni cultural i processos cooperatius. (5) Ciutat i identitat: la identitat en el disseny de les noves ciutats, el disseny de la proximitat, paisatges intermedis; patrons preurbans.
 • Dimensió Econòmica: (1) Avaluació econòmica: eficiència en la presa de decisions, tècniques de valoració mediambiental, anàlisi cost-benefici. (2) Economia sostenible: economia circular, economia compartida, economia local.

Competències i resultats d’aprenentatge que ha d’adquirir l’alumnat 

 • Coneixements sobre temes clau (ciutat saludable, ciutat sostenible i salut planetària).
 • Coneixement de les eines de recerca i difusió (mètodes d’anàlisis quantitatives i qualitatives i habilitats de comunicació electrònica).
 • Coneixement dels determinants de la salut i el benestar en entorns urbans, des de quatre dimensions: ambiental, social, cultural i econòmica.
 • Coneixement de les eines i els mètodes provats pels professionals per millorar la salut i el benestar de la ciutadania.
 • Capacitat per aplicar aquests coneixements en escenaris urbans reals.

Competències de l’alumnat

 • Aptitud per a l’anàlisi urbana holística basada en els principis de sostenibilitat i salut.
 • Capacitat per desenvolupar estudis i plans per mitigar l’impacte o maximitzar els beneficis dels factors mediambientals, socials, culturals i econòmics que afecten la salut i el benestar de les persones.
 • Capacitat per integrar les dimensions mediambiental, social, cultural i econòmica en el disseny de solucions urbanes saludables.
 • Capacitat per realitzar la supervisió i coordinació de projectes urbans per crear ciutats saludables.

Alumnat potencial

Aquest programa està dirigit a titulats universitaris de les àrees següents:

 • Destinataris principals: arquitectes, urbanistes, planificadors urbans, paisatgistes, enginyers civils... Totes les disciplines que intervenen en el disseny, la gestió i la planificació física de les ciutats.
 • Destinataris secundaris: ambientòlegs, geògrafs urbans... Totes les disciplines que, malgrat que no intervenen directament en la transformació física de les ciutats, generen les cartografies urbanes necessàries per transformar-les.

Pla d'estudis i assignatures 2022-2023

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Conceptual Framework Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 5
Cultural Dimension Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 10
Economic Dimension Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 5
Environmental Dimension Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 10
Research Tools Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 10
Social Dimension Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 10
Synthesis Workshop Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 10
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Professors

 • Natalie Mueller - Investigadora postdoctoral de l’IS Global (Barcelona Institute for Global Health)
 • Carlota Saenz De Tejada - Investigadora postdoctoral de l’IS Global (Barcelona Institute for Global Health)
 • Carolyn Daher - Coordinadora de la “Urban Planning, Environment and Health Initiative” de l’IS Global (Barcelona Institute for Global Health)
 • Madalen Gonzalez - Arquitecta urbanista. Professora associada a l’ETSAV-UPC i UIC Barcelona School of Architecture
 • Judith García Aymerich - Epidemiòloga del Programa de Malalties Respiratòries de l’IS Global (Barcelona Institute for Global Health)
 • Xavier Garcia Acosta - Investigador de l’Àrea de Sostenibilitat Urbana de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (iermB)
 • Apen Ruiz – Antropòloga. Professora de UIC Barcelona School of Architecture, Universitat Oberta de Catalunya i de l’Institute for the International Education of Students
 • Miriam Giordano - Fundadora i directora de l’agència de comunicació Labóh
 • José María Martínez - Professor agregat del Departament de Ciències Bàsiques de UIC Barcelona
 • Adrián González Marrón - Professor lector del Departament de Ciències Bàsiques de UIC Barcelona
 • Mireia Gascon - Professora assistent d’investigació de l’IS Global (Barcelona Institute for Global Health)
 • Javier Ortigosa - Urbanista del Servei de Redacció del Pla Director en el Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)
 • Marta Vila Gambao - Tècnica de Residus a Barcelona Regional
 • Cynthia Echave Martínez- Cap de projectes  i investigadora sènior de l’Euro-Mediterranean Economists Association
 • Aleix Coral Alcolea – Cap de projectes d’enginyeria a Barcelona Regional
 • Marc Montlleó Balsebre - Director del Departament de Projectes Ambientals i Energia a Barcelona Regional
 • Sònia Callau Berenguer - Cap de la Unitat de Suport als Espais Agraris de la Diputació de Barcelona
 • Albert Sorolla Edo - Director tècnic de Naturalea, empresa especialitzada en bioenginyeria per a la restauració del paisatge
 • Sergi Valera - Professor titular del Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa de la Universitat de Barcelona (UB)
 • Riccardo Valente - Investigador postdoctoral del Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili
 • Rubén David Fernández - Membre del Grup de Recerca en Interacció i Canvi Social (GRICS) de la Universitat de Barcelona
 • Margarita Triguero-Mas - Coordinadora de recerca en el Departament d’Estudis Urbans i Planificació (DUSP) del MIT i del Laboratori de Barcelona per a la justícia mediambiental urbana i la sostenibilitat (BCNUEJ) de la UAB-ICTA-IMIM
 • Helen V. S. Cole - Investigadora postdoctoral en el Laboratori de Barcelona per a la justícia mediambiental urbana i la sostenibilitat (BCNUEJ) de la UAB-ICTA-IMIM
 • Konstantina Chrysostomou - Arquitecta social. Sòcia treballadora de la Cooperativa *estel
 • Arnau Boix i Pla - Arquitecte. Disseny inclusiu. Soci treballador de la Cooperativa *estel
 • Marc Deu Ferrer -Arquitecte urbanista. Pedagogia urbana. Soci treballador de la Cooperativa *estel
 • Alba Domínguez Ferrer - Arquitecta urbanista. Urbanisme i Quotidianitat. Sòcia treballadora de la Cooperativa *estel
 • Jaume Piera - Científic titular de l’Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC)
 • Sonia Liñán Moyano - Investigadora de l’Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC)
 • Karen Soacha Godoy - Investigadora de l’Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC)
 • Cristina O’Callaghan - Professora dels estudis de Ciències de la Salut de la UOC i investigadora associada de l’ISGlobal (Barcelona Institute for Global Health)
 • Francesc Muñoz - Professor titular i director de l’Observatori de la Urbanització de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
 • Pere Sala- Director de l’Observatori del Paisatge de Catalunya
 • Joaquim Sabaté - Professor del Departament d’Urbanisme a l’ETSAB (UPC)
 • Meewha Cho - Professora del Màster d’Urbanisme a l’ETSAB (UPC)
 • Melisa Pesoa - Professora associada del Departament d’Urbanisme a l’ETSAB (UPC)
 • Cynthia Pérez - Membre de l’IHTT Institut Habitat Turisme Territori (UMA-UPC)
 • Javier Rocamonde - Professor i investigador del Departament d’Urbanisme a l’ETSAB (UPC)
 • Andri Tsiouti - Professora i investigadora del Departament d’Urbanisme a l’ETSAB (UPC)
 • Jelena Prokopljevic - Professora de UIC Barcelona School of Architecture i membre de la Junta Directiva d’ArquinFAD
 • Marta Trapero-Bertran - Professora del Departament de Ciències Bàsiques de UIC Barcelona
 • Neus Vila - Professora del Departament de Ciències Econòmiques i Socials de UIC Barcelona
 • Clara Triviño - Técnica de l’Àrea d’Habitatge Cooperatiu en Sostre Cívic
 • Cristina Espejo - Presidenta de l’Associació Regeneress
 • Pere Vall - Professor titular de l’Àrea d’Urbanisme de UIC Barcelona School of Architecture
 • Marta Benages - Professora titular de l’Àrea d’Urbanisme de UIC Barcelona School of Architecture
 • Álvaro Cuéllar - Professor i ajudant doctor de l’Àrea d’Urbanisme de UIC Barcelona School of Architecture
 • Diego Navarro - Professor lector de l’Àrea d’Expressió Gràfica de UIC Barcelona School of Architecture

Convocatòries d'admissió

Terminis del procés d’admissió per al 2023-2024

Primera convocatòria

 • Termini per lliurar els documents: 27 de gener de 2023
 • Entrevistes via Skype amb els candidats preseleccionats: del 30 de gener al 3 de febrer de 2023
 • Comunicació dels resultats: 6 de febrer de 2023
 • Termini per reserva la plaça: 16 de febrer 2023

Segona convocatòria

 • Termini per lliurar els documents: 24 de març de 2023
 • Entrevistes via Skype amb els candidats preseleccionats: del 27 al 31 de març
 • Comunicació dels resultats: 3 d'abril de 2023
 • Termini per reserva la plaça: 13 d'abril de 2023

Tercera convocatòria

 • Termini per lliurar els documents: 26 de maig de 2023
 • Entrevistes via Skype amb els candidats preseleccionats: del 29 de maig al 2 de juny de 2023
 • Comunicació dels resultats: 5 de juny de 2023
 • Termini per reserva la plaça: 15 de juny de 2023

*En cada fase, es notificarà als candidats si:

a) Han estat admesos, i, en aquest cas, rebran una carta d’admissió amb instruccions per reservar la plaça juntament amb el pagament del dipòsit d’inscripció. Només es confirmarà l’admissió una vegada rebut el pagament;

b) Han entrat en una llista d’espera: la candidatura es revisarà de nou en la convocatòria d’admissió següent, o

c) No han estat admesos.

Estudiants admesos

 1. Reserva la teva plaça: paga el dipòsit d’inscripció (un 20% de l’import total)
 2. Matrícula d’inscripció: abona la resta de la matrícula (el 80% de l’import total)
  1. Data de matriculació: 17 de juliol del 2023
  2. Termini per pagar la matrícula: 31 de juliol del 2023

Requisits d'admissió

Informació general

A qui va destinat?

Graduats universitaris (amb experiència laboral o sense) amb estudis universitaris preferentment en Arquitectura, Planificació Urbanística, Enginyeria Mediambiental o Disseny Paisatgístic que vulguin ampliar els seus coneixements sobre el nou canvi en urbanisme i benestar sostenibles, així com professionals i investigadors interessats a millorar les seves habilitats en les quatre àrees involucrades (mediambiental, social, cultural i econòmica)

Sol·licitud

 1. Registre en línia
 2. Presentació dels documents següents mitjançant el portal d’admissions:
  • Fotocòpia del passaport
  • 1 foto de mida de passaport
  • Còpia certificada* del diploma**
  • Còpia certificada* de l’expedient acadèmic
  • Una còpia signada de les condicions generals de UIC Barcelona (descarrega l’imprès al portal d’admissions)
  • Una còpia signada del document de protecció de dades de UIC Barcelona (descarrega l’imprès al portal d’admissions)
  • Una còpia emplenada i signada de l’enquesta de subvenció referent a les subvencions o ajuts externs que hàgiu sol·licitat (descarrega l’imprès al portal d’admissions)
  • Carta de motivació (en anglès; si us plau, inclou-hi el teu nom d’usuari de Skype en la teva signatura)
  • CV (en anglès)
  • Portafolis (en anglès i format pdf, l’estudiant en decideix el contingut i la longitud)

Opcional:

 • Certificat del nivell d’anglès (mínim B2)
 • Cartes de recomanació
 • Altres certificats, diplomes o proves d’experiència laboral

* El document ha de portar un segell oficial de la universitat.

** En cas que encara no disposis del diploma, si us plau, lliura un justificant de pagament per poder-lo obtenir o un document de la teva universitat que certifiqui la data prevista de la graduació.

Allotjament i visats

És responsabilitat dels estudiants buscar-se allotjament i disposar dels visats necessaris.

Beques i finançament