Futurs alumnes

Sessions de benvinguda i informació pràctica.