Programa Erasmus+

El programa Erasmus permet que l’alumnat matriculat en una universitat estrangera europea que hagi firmat un conveni de col•laboració amb la UIC cursi estudis en aquesta universitat. L’intercanvi pot durar des d’un semestre fins a un curs acadèmic sencer, d’acord amb les condicions del conveni. Posteriorment, la universitat d’origen reconeix a l’alumne els estudis que ha cursat a la UIC.