El programa bilateral permet que l’alumnat matriculat en una universitat estrangera no europea que hagi firmat un conveni de col•laboració amb la UIC cursi estudis en aquesta universitat. L’intercanvi pot durar des d’un semestre fins a un curs acadèmic sencer, d’acord amb les condicions del conveni. Posteriorment, la universitat d’origen reconeix a l’alumne els estudis que ha cursat a la UIC.

NOTA: Alguns intercanvis bilaterals estipulen el pagament parcial o total de les taxes acadèmiques a la UIC, així com les despeses de preinscripció. L’alumnat interessat a estudiar a la UIC mitjançant un intercanvi bilateral haurà d’informar-se a la seva universitat d’origen sobre les condicions econòmiques de col·laboració establertes amb la UIC. El preu per crèdit acadèmic corresponent a una assignatura s’estableix segons la titulació en la qual s’imparteix.