21/09/2023

UIC Barcelona, entre les millors universitats europees, segons el QS World University Rankings: Europe 2024

UIC Barcelona ha aconseguit classificar-se en la primera edició del nou rànquing internacional QS World University Rankings: Europe 2024, centrat exclusivament en universitats europees. En aquest nou rànquing que QS llança al mercat, UIC Barcelona ha aconseguit classificar-se i ocupa la posició = 380 de 688 universitats europees. A escala nacional, arriba a la posició 33 de 43 universitats.

Entre els diferents indicadors que conformen aquest rànquing, UIC Barcelona destaca en els indicadors “Ràtio Professor-Estudiant”, en què ocupa la 1a posició de les 43 universitats espanyoles. Aquesta relació entre el nombre de personal acadèmic i el nombre d’estudiants reflecteix l’aposta de la Universitat en la missió d’Ensenyament i Aprenentatge, ja que atorga un nombre més gran d’acadèmics per alumne. Sota l’indicador “Diversitat Estudiants Internacionals”, UIC Barcelona es troba entre les cinc millors universitats espanyoles, ocupa la 4a posició de les 43 universitats. Aquesta elevada proporció d’estudiants internacionals i la diversitat respecte al total dels estudiants demostra el compromís global de UIC Barcelona.

La metodologia d’aquest nou rànquing analitza la universitat en les àrees de “Recerca”, “Ocupabilitat”, “Aprenentatge”, “Compromís global” i “Sostenibilitat”, i se centra especialment en l’intercanvi i la internacionalització, ja que són dues mètriques fonamentals a Europa. Així mateix, introdueix un indicador nou: la diversitat d’estudiants internacionals. En aquesta edició del 2024, l’equip de QS Ranking va analitzar 17.5 mil publicacions (període 2017-2021) i 141.6 mil citacions (període 2017-2021).

L'Oficina de Dades Estadístiques i Rànquings de UIC Barcelona té com a objectiu mesurar les accions de les diferents dimensions que componen la Universitat a través de la dada i l’evidència, que permeten visibilitzar-la tant a nivell nacional com internacional a través de l'impacte social que produeixen els rànquings i llistats.