GRE - Grup d’Avaluació de Determinants de Salut i Polítiques Sanitàries

Les malalties no transmissibles tenen actualment un gran impacte en l’àmbit global, i són la principal causa de morbiditat i mortalitat en els països desenvolupats i en vies de desenvolupament. A més a més, els principals determinants de les malalties no transmissibles són factors modificables mitjançant polítiques sanitàries (consum de tabac, dieta, activitat física, consum d’alcohol, etc.).

La missió del Grup d’Avaluació de Determinants de Salut i Polítiques Sanitàries és reduir l’impacte de les malalties no transmissibles en la població.

Les principals línies de recerca del grup són:

  1. Caracterització dels determinants de la salut de les malalties no transmissibles.
  2. Avaluació de l’impacte en salut de les polítiques sanitàries implementades.
  3. Desenvolupament de models estadístics de projeccions i prediccions de les taxes de mortalitat i prevalença d’hàbits de vida.

Línia de recerca

Epidemiologia i Salut Pública