Universitat Internacional de Catalunya

Educació Física de Base

Educació Física de Base
6
10125
4
Primer semestre
op
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: castellà,

Professorat