Universitat Internacional de Catalunya

Mòdul Implants

Mòdul Implants
20
13007
2
Anual
op
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: català, castellà

Professorat

Presentació

El programa de la Residència Clínica en Implantologia Oral dedica el 50% del temps al diagnòstic i pla de tractament sobre pacients aportats per la Clínica Universitària d'Odontologia (CUO). Durant aquesta residència, l'alumne realitzarà la primera visita, un diagnòstic complet incloent-hi CBCT d'última generació, fotografia clínica, muntatge en articulador i confecció de guies radiològiques i quirúrgiques dels seus propis pacients. Després de presentar els casos a la sessió clínica corresponent, s'autoritzarà l'alumne per a la col·locació dels implants protèsicament guiats als quiròfans de la universitat. El seguiment, des de la primera visita fins a l'alta mèdica del pacient, es fa íntegrament durant el programa. D'aquesta manera, l'alumne adquireix una visió global de la implantologia moderna i en consolida els coneixements teòrics.

Requisits previs

A l'Optativa d'implants per a MREA disposem només de 4 places per a tots els alumnes de MREA. Les places seran adjuntades als alumnes amb millor expedient acadèmic en primer curs de MREA que sol·licitin cursar Implants com a optativa Requisits previs Els requisits per poder realitzar la pràctica clínica a la CUO inclouen l'assistència obligatòria a les pràctiques preclíniques i seminaris. El domini de l'idioma espanyol parlat per comunicar-se amb els pacients és molt recomanable. No es permet realitzar pràctiques sobre pacients sense la uniformitat adequada ni l'instrumental exigit.

Objectius

L'objectiu d'aquesta assignatura és aconseguir que els alumnes adquireixin els coneixements pràctics que permetin tractar pacients edèntols totals i parcials d'una manera global, des de la primera visita fins a l'alta. Aplicant els coneixements teòrics adquirits, els alumnes posaran en pràctica la seva capacitat per diagnosticar utilitzant eines com l'articulador semiajustable, la càmera fotogràfica digital o el tomògraf de feix cònic (CBCT), elaborar un pla de tractament i finalment operar els seus pacients.

Competències

En finalitzar la Residència Clínica, l'alumne serà capaç de diagnosticar i elaborar un pla de tractament amb seguretat, així com tractar quirúrgicament pacients edèntols parcials i totals en casos senzills.

Resultats d'aprenentatge

Conéixer l'anatomia quirúrgica Conéixer les diferents tècniques radiològiques Conèixer els passos que cal tenir en compte d'una rehabilitació sobre dents i sobre implants Diagnosticar i conèixer exploracions complementàries Establir un pla de tractament Conéixer els paràmetres estètics de la cavitat oral Conèixer com avaluar els paràmetres estètics Conèixer els mitjans per assolir estètica Conéixer els passos d'una rehabilitació amb pròtesis unitària, parcial i completa sobre implants en diferents casos clínics. Conéixer el tractament quirúrgic bàsic Conèixer el tractament quirúrgic avançat (aplicació de substituts ossis i membranes en casos senzills) Identificar diferents sistemes dimplants i les seves particularitats.

Continguts

Aplicació dels coneixements teòrics adquirits per poder fer una tasca assistencial adequada. Fotografia clínica dental Muntatge en articulador semi-ajustable Confecció de guies radiològiques Maneig del tomògraf de feix cònic (CBCT) Confecció de guies quirúrgiques Coneixement instrumental i muntatge de camp quirúrgic Tècniques bàsiques de cirurgia oral: incisions, sutures... Cirurgia d'implants amb diferents sistemes Aplicació de substituts ossis imembranes reabsorbibles Farmacologia Cures postoperatòries Segona cirurgia

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaModalitat totalment presencial a l'aula Activitat assistencial, que consisteix en la visita de pacients per elaborar un diagnòstic i un pla de tractament que permeti la col·locació d'implants dentals de forma segura i predictible. Sistemes i criteris davaluació Modalitat totalment presencial a l'aula Cadascuna de les pràctiques serà avaluada tenint en compte l'adquisició i l'aplicació dels coneixements teòrics de l'alumne, així com la seva actitud i tracte amb el pacient. La puntualitat també serà avaluada. L´assistència a les pràctiques és obligatòria.

Bibliografia i recursos

Bibliografía y recursos

 • Prótesis tejido-integradas. Brånemark/Zarb/Albrektsson. Quintessence Books, 1987.
 • Implantología Contemporánea. Carl E Misch. Elsevier Mosby, 2009.
 • Medimecum. Guía de terapia Farmacológica. Luis F. Villa. Adis, 2012.
 • Maxillary Sinus Surgery and alternatives in treatment. Testori T et al. Quintessence Books, 2009.
 • 20 Years of guided bone regeneration in implant dentistry. Daniel Buser. Quintessence books, 2009.
 • Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery. James R Hupp et al. Mosby Elsevier, 2008.
 • Bone Augmentation in Oral Implantology. Fuad Khoury, Hadi Antoun, Patrick Missika. Quintessence Publishing Co, 2007
 • Implant Overdentures. The Standard of care for edentulous patients. JS Feine, GE Carlsson. Quintessence, 2003.
 • Cirugía Oral e Implantología. Guillermo Raspall. Editorial Médica Panamericana, 2006.
 • Cirugía Bucal. Cosme Gay Escoda. Ergon, 1999.
 • Clinical Manual of Implant Dentistry. Davarpanah. Quintessence Books, 2003.
 • ITI Treatment Guide. Implant Therapy in the Esthetic Zone. Buser et al. Quintessence Books, 2007.
 • ITI Treatment Guide. Loading protocols in Implant Dentistry.                     Quintessence Books, 2008.
 • ITI Treatment Guide. Implant Placement in post-extraction sites. Chen S, Buser D et al. Quintessence Books, 2008.
 • ITI Treatment Guide. Sinus Floor Elevation Procedures. Chen, Buser et al. Quintessence Books, 2011.
 • The SAC Classification in Implant Dentistry. Dawson A. et al. Quintessence Books, 2008.
 • Dental Implant Complications. Stuart J. Froum. Wiley-Blackwell, 2010.
 • Oseointegración. Diagnóstico Clínico y Alternativas Restauradoras. Engelman. Quintessence Books, 1996.
 • Surgical Manual of Implant Dentistry. Buser et al. Quintessence Books, 2007.
 • Periodontología Clínica. Carranza. McGraw Hill, 2004.
 • Técnica de Injerto del Seno Maxilar y su aplicación en Implantología. Luis Martín Villa. Elsevier Masson, 2006.
 • Rehabilitación implantosoportada en casos complejos. Chiapasco/Romeo. Amolca, 2006.
 • Injertos Óseos en Implantología. Técnicas y aplicaciones clínicas. Federico Hernández-Alfaro. Quintessence Books, 2006.
 • Cirugía Avanzada en Implantes. Baladrón. Ergon, 2000.
 • Factores de Riesgo en Implantología Oral. Renouard y Rangert. Quintessence Books, 2000.
 • Soft Tissue and Esthetic Considerations in implant Therapy. Sclar. Quintessence Books, 2005.
 • Carga Inmediata en implantología. Vicente Jiménez. Quintessence Books, 2005.
 • Dental and Craneofacial Applications of Platelet-Rich Plasma. Marx. Quintessence Books, 2000.
 • Un nuevo enfoque en la regeneración ósea. Plasma Rico en factores de crecimiento. Anítua. Puesta al día Publicaciones, 2000.
 • Glossary of Oral and Maxillofacial Implants. WR Laney, Quintessence, 2007.
 • Cawson’s Essentials of oral Pathology and Oral Medicine. RA Cawson/EW Odell. Churchill Livingstone, 2008.