Universitat Internacional de Catalunya

Psicologia II: Processos Cognitius i Aprenentatge Escolar

Psicologia II: Processos Cognitius i Aprenentatge Escolar
9
7860
1
Segon semestre
FB
Formació bàsica
Processos educatius, aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (0-6 anys)
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: anglès, castellà