Directori

SANJUAN SATORRA, Judith

Departament de Ciències Bàsiques

SANJUAN SATORRA, Judith

CV

Perfil del professor

Ciències Bàsiques, DEPARTAMENT DE CIÈNCIES BÀSIQUES. Universitat Internacional de Catalunya

Formació acadèmica

Màster en Psicologia Clínica, Institut superior d'estudis Psicologics (ISEP)
Postgrau en Formació de Psicòlegs en Serveis Socials ISEP
Llicenciada en Psicologia, Universitat de Barcelona

Experiència professional

Subdirectora de GRUP ATRA
Membre de la Junta Directiva de la Coordinadora de Comunitats Terapèutiques, Pisos de Reinserció i Centres de Dia de Catalunya
Membre de la Junta Directiva de la Federació Catalana d’Associacions d’Ajuda alDrogodependent (FCD)
Membre de la Junta Directiva i Vocal Territorial de Catalunya a la UNAD (Red deAtención a las Adicciones) des del 2015 fins a l’actualitat
Membre del Grup de Treball de Drogodependències del Consell Municipal deBenestar Social de l’Ajuntament de Barcelona